Unele dintre cele mai importante evenimente ale anului 2021 le regăsim în noua ediție a ziarului „Vocea Autorităților Locale”. 

Anul acesta cetățenii au clasat autoritățile publice locale în topul încrederii. Este o recunoaștere a efortului depus de autoritățile locale în încercarea de a schimba la față comunitățile pe care le reprezintă. Tot în acest an, președinta CALM Tatiana Badan a fost decorată cu „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție în stat pentru aportul CALM în promovarea bunei guvernări.

În editorialul „Zbor Frânt”, directorul executiv al CALM Viorel Furdui atrage atenția asupra faptului că APL este o aripă frântă a țării și cu o aripă frântă nu ai cum să modernizezi țara și să stârpești corupția.

Despre participarea CALM și a președintelui Republicii Moldova la Adunarea Generală pentru Parteneriatul Estic a Comitetului Regiunilor al Uniunii Europene găsim informații în ziarul CALM la paginile 3 și 4.

În noua rubrică intitulată „Instinct de Primar”  vom cunoaște cum gândesc aleșii locali și ce soluții oferă autorităților centrale.

Problemele satelor și orașelor din Republica Moldova au fost discutate în cadrul unei întrevederi a reprezentanților CALM cu președintele Germaniei și președintele Republicii Moldova. Despre acest eveniment istoric ne informăm lecturând paginile 6 și 7 ale buletinului informativ.

Propunerile CALM la proiectul Planului de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 în domeniul administrației publice locale  le găsim tot din noul număr al ziarului „Vocea Autorităților Locale”.

Despre întrevederea CALM cu Ministrul Finanțelor și subiectele abordate în cadrul acestei întruniri aflăm la pagina 14.

Reflecții despre reuniunea primarilor din România și Republica Moldova la Sibiu, în cadrul sesiunii solemne a Adunării Generale a Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova sunt inserate la pag.15-18.

Experiența CALM în promovarea egalității de gen a fost împărtășită membrelor NALAS. La paginile 19-32 găsim informații despre evenimentele cu această tematică, despre necesitatea de a implica femeile în procesul de schimbare a comunităților, cum poate descentralizarea și consolidarea autonomiei locale să asigure egalitatea de gen, despre importanța bugetelor și strategiilor sensibile la gen, dar și despre primare care au adus schimbarea în comunitățile lor.

Acestea, dar și alte subiecte de interes pentru autoritățile publice locale și toți cei cărora le pasă de comunitățile în care trăiesc găsim în noul număr al ziarului „Vocea Autorităților Locale”.

Ziarul „Vocea Autorităților Locale” este distribuit tuturor primăriilor din Republica Moldova.  Oamenii informați sunt puternici!

Fișier:
Ziarul „Vocea Autorităților Locale”

Imprimare