La data de 24 septembrie 2013 la inițiativa Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) cu suportul financiar a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și-a desfășurat lucrările masa rotundă cu genericul „Consultarea cu APL a deficiențelor de ordin economic privind gestionarea domeniului de aprovizionare cu apa si canalizare in Moldova”. La ședință au participat reprezentanți ai autorităților locale, directori și specialiști ai întreprinderelor și operatorilor Apa și Canalizare și experți în domeniu.
În cadrul evenimentului au fost prezentate și puse în discuție deficiențele de ordin economic și financiar identificate în baza vizetelor de studiu în comunitățile și la operatorii în gestiunea cărora se află serviciul de Aprovizionare cu Apă și Canalizare, iar participanții în cadrul discuțiilor au avut posibilitatea să-și prezinte opiniile și sugestiile cu privire la problemele identificate în vederea elaborării politicilor în acest domeniu.


 

Imprimare