Dezvoltarea digitală a autorităților locale din Republica Moldova ar permite acestora să facă față provocărilor sec. XXI și să poată activa mai rațional, mai ușor, inclusiv în contextul în care lucrul la distanță a devenit o necesitate. În acest context, Congresul Autorităților Locale din Moldova și Agenția de Guvernare electronică își propun să coopereze pentru ca autoritățile locale să aibă acces la toate mijloacele tehnologice disponibile, să poată presta mai multe servicii electronice, iar informațiile la nivel local să fie păstrate și prelucrate în format electronic.

Agenția de Guvernare Electronică (AGE) și Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) își propun să colaboreze în vederea modernizării digitale a administrațiilor publice locale…

Iurie Țurcanu:  Acest lucru presupune un exercițiu amplu de dezvoltare digitală a guvernelor locale care trebuie să fie coordonat de către unitatea ce le reprezintă – Congresul Autorităților Locale din Moldova. Noi, ca agenție de profil responsabilă de crearea unui mediu favorabil pentru digitizarea administrației publice, vom fi alături de CALM pentru implementarea acestui deziderat.  Scopul AGE este ca și primăriile, așa precum autoritățile publice centrale, să aibă acces la toate mijloacele tehnologice disponibile astăzi altor organizații de stat, informații necesare pentru activitatea primăriilor.

Este nevoie de resurse financiare pentru a implementa un proiect de o asemenea anvergură….

Iurie Țurcanu: Este adevărat. Pentru implementarea unui proces corect și consistent de dezvoltare digitală sunt necesare resurse, pe alocuri, semnificative. Din acest punct de vedere putem spune că suntem întru-un anumit avantaj, deoarece din 2010 încoace am dezvoltat o serie de platforme digitale care vor fi utilizate în contextul implementării soluțiilor pentru administrația publică locală. Aceste platforme sunt deja instituite de Guvern și este asigurată sustenabilitatea financiară și tehnologică a acestora. Totodată, este evident că vor fi dezvoltate și platforme tehnologice noi, servicii noi pentru autoritățile publice locale, iar pentru aceasta sunt necesare anumite resurse, dar avem și o serie de programe, parteneri care au fonduri suficiente, credem noi, pentru această etapă, ca să demarăm acest proces. De asemenea, suntem convinși că odată eficientizate procesele interne și crearea mai calitativă a acestui proces decizional, ca efect derivat din implementarea soluțiilor digitale la nivelul primăriilor, a localităților, am putea să generăm economii pentru a menține pentru un termen îndelungat aceste servicii electronice pentru cetățeni și pentru businessul local. Dacă ar fi să rezumăm, într-adevăr sunt necesare resurse destul de mari însă, deja anumite investiții s-au făcut pe dimensiunea Agenției de Guvernare Electronică, prin digitizarea administrației publice centrale, iar altele urmează să fie atrase din programele care deja există în Republica Moldova.

Cât de pregătire sunt primăriile pentru a trece la acest sistem?

Iurie Țurcanu: Nivelul de pregătire al primăriilor este unul, probabil, sub nivelul dorit la moment, anume pe dimensiunea alfabetizare digitală. Totuși, credem ca am putea să rezolvăm această problemă cu o strategie clară de creare a acestei capacități la nivel local. Tehnologic noi parcă am fi pregătiți, deoarece țara noastră este în topul țărilor în care accesul la internet este unul dintre cele mai performante și toate localitățile țării noastre sunt deja conectate la rețeaua de telecomunicații. Altceva este că conținut suficient, adică servicii electronice, date nu avem pentru a satisfaceți toate necesitățile. Deci, pe dimensiunea tehnologică suntem relativ pregătiți, pe dimensiunea utilizare a tehnologiilor și alfabetizare digitală mai avem de lucru. Dar anume aceasta este una dintre prioritățile noastre în cadrul colaborării pe care ne-o propunem cu Congresul Autorităților Locale din Moldova.

Cum va ușura munca autorităților locale implementarea acestui proiect?

Iurie Țurcanu: În mod cert, volumul de lucru pe care îl au astăzi autoritățile locale va fi diminuat din contul reutilizării informațiilor, a datelor din diferite surse administrative. Pentru prestarea anumitor servicii astăzi se solicită o serie de documente care au mai multe informații în ele și care deja se regăsesc în unele surse ale statului, însă din cauza că nu există acces la aceste surse atunci, aceste date-documente se colectează de către funcționari primăriilor, se analizează, se păstrează, se procesează acolo, pe loc. Cu sistemele informaționale care dorim să le punem în funcțiune împreună cu primăriile, acest lucru se va întâmpla în mod automatizat, fără necesitatea de a colecta datele care deja există. Corespunzător, cu timpul și calitatea datelor se va îmbunătății întrucât acestea vor fi reutilizate. De asemenea, dorim ca din contul schimbului de date să excludem treptat din circulație hârtia în procesele interne ale primăriilor și toate informațiile să fie păstrate și prelucrate în format electronic, iar acest lucru înseamnă agilitate, economie, inclusiv pe hârtie, tonere și alte consumabile pentru imprimare, cheltuieli de păstrare, etc. Deci, în mod cert, vor fi niște economii, iar lucrul funcționarilor se va simplifica, cu condiția că sporim nivelul de conștientizare digitală și de utilizare a computerului.

Avem în primării, mai ales în cele sătești, specialiști care ar fi capabili să lucreze cu aceste date?

Iurie Țurcanu: Cred că avem potențial mare. Chiar dacă la acest moment nu putem constata că în toate primăriile avem această capacitate suficientă pentru a implementa aceste reforme digitale, nu trebuie să ne descurajăm. Nu vom avea niciodată rezultate dacă nu vom declanșa acest proces. Prin intermediul colaborării cu CALM vrem să întărim acest potențial și planificăm să apropiem serviciile centrale de cetățeni, inclusiv prin instituirea unor ghișee unice sau centre unificate prestări servicii la nivelul primăriilor locale,   numărul cărora este limitat astăzi, dar asemenea centre au fost prevăzute în agenda unui proiect finanțat de Banca Mondială. Vrem să extindem acest exemplu la nivelul tuturor primăriilor. În cadrul acestui exercițiu de instituire a centrelor unificate prestări servicii vom organiza și o campanie de instruire și de formare a capacităților pentru ca serviciile publice centrale, inclusiv cele locale prestate în localitate să fie de o calitate bună, așa cum o așteaptă cetățeanul, nu așa cum o vede birocratul.

De cât timp este nevoie pentru a avea un asemenea rezultat?

Iurie Țurcanu: Credem că acest proces va fi implementat pe etape. Prima etapă, ce va dura circa 12 luni, ar trebui să aducă rezultate tangibile în ceea ce înseamnă formarea unui concept de municipalitate inteligentă care, ulterior, să fie preluat de toate organizațiile și programele de dezvoltare care au ca obiectiv dezvoltarea la nivel local. Ne dorim astfel să punem bazele unei platforme digitale reutilizate de toate primăriile. Tot în această perioadă am putea să asigurăm primăriile cu date primare, date la care, conform competențelor lor atribuite de lege, ar trebui să aibă acces și nu au avut până acum. Pentru ca acest proces să fie unul de durată, avem nevoie de o serie de măsuri de popularizare a acestor instrumente de lucru cu cetățenii, de informare că astfel de servicii sunt prestate la nivel local în alt mod față de cum a fost anterior, ceea ce necesită timp. Noi credem că rezultate tangibile ar putea fi atinse în decurs de 18-24 de luni, din momentul stabilirii acestei colaborări cu Congresul Autorităților Publice Locale din Moldova.

Declanșarea pandemiei de COVID-19 a impulsionat necesitatea avansării pe această cale a digitalizării APL…

Iurie Țurcanu: Categoric. Pandemia a demonstrat clar că nu avem o altă opțiune pentru a ne menține funcționali, pentru a asigura reziliența activităților noastre, fără a utiliza tehnologii ce ne-ar permite lucrul de la distanță sau lucrul neîntrerupt. Pandemia pentru noi, în special pentru Agenția de Guvernare Electronică, este o reconfirmare a faptului că instrumentele pe care le punem în funcțiune nu sunt doar unele de comoditate, ca alternativă la serviciile tradiționale prestate la ghișeu. De fapt, sunt instrumentul necesar autorităților locale și centrale, dar și altor organizații, inclusiv din sectorul privat, ca să continue funcționarea acestora. Cei care au fost suficient de agili, pregătiți și digitizați până la pandemie, aproape că nu au avut de suferit din cauza acestei distanțări sociale, întrucât au avut toate mijloacele pentru a-și desfășura activitatea. Cei care au fost nepregătiți, care în continuare umblă cu hârtii dintr-un birou în altul pentru că așa s-au obișnuit să activeze de zeci de ani, au fost luați cumva prin surprindere și activitatea lor a fost paralizată, deoarece hârtiile sunt în birou, iar ei sunt distanțați social și stau acasă.

Vă mulțumim!

Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare