La 26 iunie 2013, la Chișinău în incinta sediului Ministerului Agriculturii și Industrie Alimentară la inițiativa Comisiei Parlamentare pentru Administraţie Publică şi Dezvoltare Regional, prezidată de de Dl. Eduard Mușuc a fost organizate dezbateri publice asupra proiectului de Lege nr. 258 din 14.06.20 13 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborat de către Ministerului Mediului de comun acord cu Asociaţia ”Moldova Apă-Canal”. Evenimentul a întrunit peste 40 de reprezentanţi ai Parlamentului, Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, Agenţia ”Apele Moldovei”, Asociaţia „Moldova Apă – Canal”, S.A. „Apă – Canal” din Chișinău și republică, Congresul Autorităţilor Locale din Moldova,  precum și reprezentanți ai Administrației Publice Locale.
     Autorii proiectului de lege susţin că, în majoritatea cazurilor, modul de stabilire a tarifelor pentru apă este politizat. De aceeaşi părere sunt şi reprezentanţii Agenţiei Apele Moldovei.
    În majoritatea cazurilor, organele administraţiei publice locale tergiversează aprobarea tarifelor. În medie pe republică, cheltuielile sunt acoperite doar la nivel de 65%. Ca rezultat, peste 90 întreprinderi activează cu pierderi financiare, a declarat directorul Întreprinderii Apele Moldovei, Marin Adam.
     Din aceste motive proiectul de lege menţionat prevede modalităţile de finanţare, licenţiere şi de reglementare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. Conform proiectului, autoritatea de reglementare competentă în domeniul tarifării şi licenţierii pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare este Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
În aceșali timp ANRE nu este încă pregătită pentru preluarea competenței.
     ”În prezent ANRE nu poate prelua competența până când nu este elaborată o concepție clară în domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare și delimitate abordările care vor fi folosite – spre centralizarea serviciului sau descentralizare”, a declarat  directorul ANRE, Victor Parlicov
      Este important de menționat faptul că unele aspecte reglementate de proiectul legii cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare au fost intens discutate în contextul descentralizării și consolidării autonomiei locale, care, nu trebuie să fie ignorate ci trebuie să fie luate în considerare la definitivarea proiectului de lege privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. 
      La rândul său, reprezentanţii administraţiilor publice locale spun că proiectul de lege încalcă principiul autonomiei locale.
Acest proiect de lege nu numai că nu se încadrează în logica evenimentelor şi a actelor normative din ultima perioadă de timp și care vizează programul de guvernare la capitolul descentralizare, dar şi contravine flagrant principiului autonomiei locale și subsidiarității, îndepărtând cetățenii și reprezentanții săi locali aleși de procesul decizional. Mai mult ca atât, în prezent asistăm la un proces tot mai accentuat de centralizare a mai multor competențe ale APL. Daca acum se mai ia dreptul APL de a decide în problema tarifelor la apa, atunci unde os a ajungem mai departe? Mai luam drepturile APL de a decide în domeniul salubrizării, amenajării teritoriului etc. și atunci ce mai rămâne din autoritate publică locală, guvernare locală?, este de părere directorul Executiv a Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, Viorel Furdui
     Potrivit cadrului național și internațional în vigoare, autoritățile publice locale sunt cele care trebuie să dețină întreaga și deplina competență decizională  în administrarea treburilor de interes local. De aici CALM a venit cu propunerea de a corela proiectul de lege, la capitolul competenței de stabilire a tarifelor, cu principiile autonomiei locale și ale descentralizării consfințite în cadrul normativ național și internațional, să fie găsit un mecanism care ar respecta principiile autonomiei locale decizionale (care aparține în exclusivitatea autorităților locale respective), în același timp asigurând un mecanism transparent și eficient de ajustare a tarifelor conform criteriilor eficienței economice și financiare.
      Într-un final deoarece proiectul a stârnit controverse s-a decis formarea un Grup de lucru, care va lucra asupra propunerilor şi recomandărilor făcute asupra Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, armonizând-o la legislaţia naţională şi cea europeană în vigoare.

 

Pentru informații suplimentare rugăm să contactați Serviciul de relații cu publicul și comunicare al CALM la tel. 022 22-35-09, Tel/Fax. 022 22-35-29, 022 21-32-35, sau la adresa electronică info@calm.md, www.calm.md.

 

Imprimare