Guvernul va intensifica dialogul dintre administrația publică centrală și cea locală prin revitalizarea Comisiei paritare pentru descentralizare. Mai bine de cinci ani, aceasta nu a activat.

Necesitatea comunicării pe platforma Comisiei a apărut în urma discuțiilor membrilor Guvernului cu reprezentanții administrației publice locale.

Unul dintre cele mai importante roluri pe care le va avea comisia va fi examinarea și dezbaterea proiectului Strategiei de reformă a administrației publice pe compartimentul privind reforma administrației publice locale, documentele de politici publice pe domenii, crearea de grupuri de lucru comune pe domenii de importanță etc. 

De asemenea, noua componență a Comisiei va asigura reprezentarea paritară a membrilor din partea autorităților administrației publice centrale și celor locale, desemnați de asociațiile reprezentative ale acestora prin intermediul Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM).

Imprimare