„Pandemia Covid-19 este mult mai mult decât o criză a sănătății. Afectează societățile și economiile din întreaga lume într-un mod profund”, a declarat președintele Camerei Regiunilor Congresului Consiliului Europei, Gunn-Marit Helgesen (Norvegia) la Conferința primarilor online: guvernele locale din Sud-Estul Europei în redresarea socio-economică post-Covid-19, organizată de Rețeaua asociațiilor autorităților locale din sud-estul Europei (NALAS).

„Împărtășim cu NALAS îngrijorarea că autoritățile locale și regionale trebuie să facă față unor deficiențe semnificative de venituri care ar putea duce la reduceri drastice ale bugetului și la reducerea serviciilor publice”, a subliniat președintele Camerei Regiunilor, în contextul prezentării sondajului realizat de NALAS. Oficialul european a avertizat că există tendințe puternice de recentralizare, dar și asupra faptului că criza afectează funcționarea instituțiilor democratice. Potrivit președintelui Camerei Regiunilor Congresului, chiar dacă avem diferite nivele de guvernare, nu trebuie să întârziem cu răspunsuri ce ar gestiona criza cauzată de pandemie. „Dimpotrivă, putem spori calitatea deciziilor și să permitem o mai mare flexibilitate în a face față situațiilor de urgență „, a declarat Gunn-Marit Helgesen, care este și raportorul pentru Republica Moldova al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei.

„Orașele și regiunile europene sunt partenere-cheie ale guvernelor naționale și trebuie să fie implicate în stabilirea mecanismelor pentru viitoarele situații de urgență”, a subliniat președintele. Acest parteneriat trebuie să se bazeze pe respectarea principiilor Cartei europene a autonomiei locale, în special a consultării și a autonomiei financiare. În plus, măsurile impuse de unele guverne autorităților locale trebuie să fie temporare și situația trebuie să revină la normal odată cu încheierea crizei.

Președintele a lăudat sprijinul acordat de NALAS, în special asociațiilor naționale și a făcut apel la solidaritate și schimb de experiențe pentru a face față crizei. Acesta este obiectivul Centrului Congresului lansat pentru a transmite acțiunile partenerilor – inclusiv cele ale NALAS -, precum și inițiativele orașelor și regiunilor. „Mai mult, provocările și răspunsurile la criza Covid-19 se află pe agenda reuniunilor celor trei comisii ale Congresului pentru guvernanță, probleme actuale și monitorizare, care se desfășoară în perioada 15-17 septembrie 2020. Congresul va continua să examineze aceste probleme, inclusiv în timpul următoarelor vizite de monitorizare, care se așteaptă să se reia în 2021, precum și în cadrul acțiunilor prioritare ale sale în perioada 2021-2025.

Criza Covid-19 ilustrează obiectivul comun împărtășit de NALAS și Congres: consolidarea autonomiei locale și apărarea intereselor autorităților locale și regionale „, a conchis președintele Camerei Regiunilor Congresului.

Mai multe informații găsiți aici: https://www.coe.int/en/web/congress/-/gunn-marit-helgesen-at-nalas-conference-expresses-concern-about-covid-related-budget-cuts-at-grassroots-and-recentralisation-trends?fbclid=IwAR0Rklk4lxLJZKbMKNrE13rA1npBxDFFiN1znCgqMO_mHKCZCaX2dcKkJdc

Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare