Sute de pliante informative au fost distribuite de experții CALM, pentru a-i ajuta pe operatorii de apă și sanitație să-și organizeze cât mai eficient activitatea, dar și a le oferi consultații la fața locului. Experții CALM au efectuat un tur de forță prin localitățile Moldovei, pentru a informa despre oportunitatea de a accesa acest serviciu important, dezvoltat de CALM în beneficiul comunităților locale.
       
Reieșind atât din sarcinile CALM, cât și din multiplele solicitări ale APL, a fost creat  Serviciul de suport al operatorilor mici de alimentare cu apă şi sanitaţie a CALM, (serviciul SOMAS). Serviciul SOMAS vine să suplinească vidul format de-a lungul timpului și va servi drept platformă pentru consolidarea capacităților  APL și ale operatorilor serviciilor de apă și sanitație din  mediul rural. Serviciul APĂ SAN va face parte din domeniul integral al Centrului de expertiză, asistență și instruire (CEAI) din cadrul Secretariatului CALM.
       
Astfel, începând cu data de 01 iulie 2017, atât APL, cât și operatorii serviciilor de apă și sanitație din mediul rural se pot adresa pentru a beneficia de tot spectrul de servicii acordat de SOMAS.
          
Serviciul de suport al operatorilor mici de alimentare cu apă şi sanitaţie al CALM reprezintă atât totalitatea resurselor de expertiză asistență și instruire, cât și datelor sistematizate, concentrate într-un serviciu unic destinat îmbunătățirii calității prestării serviciilor de apă și sanitație de către operatorii mici din zonele rurale și orașe mici.
           
Prin dezvoltarea unui astfel de serviciu, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) urmărește un obiectiv fundamental de consolidare instituțională și a capacităților APL prin intermediul a trei dimensiuni principale:
 Consolidarea structurilor organizatorice și a procesului decizional intern (CALM Consiliu, Birou Executiv, Comitete, Rețele și filiale regionale)
 Consolidarea participării CALM și contribuția reală la procesul de politică națională (la nivel de guvern, parlament, comisii parlamentare, grupuri de lucru în cadrul ministerelor de resort și agențiilor de stat, la nivel internațional, atât în ​​Moldova, cât și în străinătate)
 Perfecționarea abilităților CALM în consolidarea capacităților APL din Moldova, inclusiv în domenii noi de reformă, printr-o varietate de eforturi cuprinzătoare în cadrul serviciilor CALM, capacităților de expertiză și de cunoștințe
 
Nu ezitați să ne contactați: Str. Columna 106A, Chişinău, Republica Moldova
Tel: +(37322) 22-35-09, Fax: +(37322) 22-35-29, 079367362;
         
Crearea serviciului SOMAS a fost posibilă datorită suportului: Proiectul Elveţiei de Apă şi Sanitaţie în Moldova (ApaSan), finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC),  cofinanţat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC) şi implementat de Filiala din Moldova a Fundaţiei SKAT.  
Imprimare