Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) au semnat pe 23 noiembrie 2022 un acord de 4 milioane de dolari pentru proiectul „Piețe locale reziliente și incluzive în Moldova”, implementat de PNUD. Proiectul va începe în ianuarie 2023 și are scopul de a consolida dezvoltarea economică locală prin susținerea antreprenoriatului local, promovarea investițiilor și accesului la muncă decentă pentru oameni, în special pentru tineri, femei, persoane cu dizabilități, migranți reveniți și refugiați.

„Crearea mai multor locuri de muncă și mult mai bune pentru oamenii din comunitățile locale este una dintre prioritățile Elveției în Moldova. Acest proiect este o investiție în regiunile Moldovei și în oamenii săi. Contribuția la crearea de locuri de muncă calificate, mai bine plătite și mai durabile în afara capitalei țării este o modalitate de dezvoltare și menținere a forței de muncă și a tinerilor din Republica Moldova. De asemenea, contribuie la coeziunea națională și socială”, a declarat Guido Beltrani, Directorul Biroului de cooperare al Elveției în Republica Moldova.

Cu o durată de 24 de luni, proiectul va sprijini dezvoltarea economică și reziliența a trei microregiuni și 15 comunități, în vederea îmbunătățirii nivelului de trai și a condițiilor de viață a 20.000 de persoane. Acesta va sprijini IMM-urile să acționeze ca și catalizatori ai creșterii economice la nivel local și va încuraja cooperarea în micro-clustere, în funcție de potențialul local de specializare economică. Vor fi consolidate lanțurile valorice specifice microregiunilor respective și vor fi îmbunătățite oportunitățile economice.

Micro-clusterele vor beneficia de sprijin pentru a-și spori competitivitatea pe piețele naționale și internaționale. Antreprenorii vor fi încurajați să utilizeze soluții digitale și ecologice în activitatea lor, astfel încât să sporească competitivitatea și să micșoreze costurile, protejând în același timp mediul.

Cel puțin 105 reprezentanți ai administrației publice locale și sectorului privat vor beneficia de competențe și cunoștințe îmbunătățite privind dezvoltarea locală integrată, specializarea economică la nivel regional, accesul la finanțare și atragerea investițiilor locale.

„Credem că acest proiect va asigura implicarea tuturor părților relevante interesate în schimbarea opticii de la necesitatea de a dezvolta o localitate anume la asocierea comunităților învecinare în clustere regionale, prin valorificarea capacităților și perspectivelor regionale. Pilotarea acestei noi abordări va spori contribuția esențială a IMM-urilor la economia locală, acestea stimulând dezvoltarea economică și contribuind la bunăstarea persoanelor angajate, în special în comunitățile rurale îndepărtate și în orașele mici”, a menționat Dima Al-Khatib, Reprezentanta rezidentă PNUD în Republica Moldova.

În perioada 2015-2022, PNUD și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) au desfășurat proiectul „Migrație și dezvoltare locală”, ca parte a intervenției „Moldova – Valorificăm potențialul migrației”, reunind autorități publice locale, ONG-uri/asociații de băștinași, sectorul privat și localnici, inclusiv migranți născuți în comunitățile-țintă. Astfel, 116 localități din Republica Moldova și 556.000 de persoane beneficiază de un nivel de trai mai dezvoltat și de servicii publice locale îmbunătățite.

Imprimare