Capacitatea autorităților publice locale din orașului Fălești a sporit odată cu dotarea primăriei cu tehnică performantă și consolidarea cunoștințelor specialiștilor din cadrul acestei autorități. Acest lucru a devenit posibil grație cooperării Congresului Autorităților Locale din Moldova cu Agenția Relații Funciare și Cadastru și Agenția de Cartografiere a Norvegiei.

Alexei Cosovan, specialist principal Relații funciare și cadastru în cadrul primăriei orașului Fălești  spune că suportul oferit de către Guvernul Norvegiei  este unul foarte important deoarece este o necesitate de a actualiza toate bazele de date la nivel local.

„Utilizăm aceste bunuri pentru a administra corect și eficient fondul funciar, toate categoriile de terenuri și pentru a avea o monitorizare eficientă a tuturor tipurilor de bunuri situate în hotarele orașului.”

Specialistul speră că vor fi organizate cursuri de instruire mai aprofundate în utilizarea programului QGIS. „Am reușit să obținem anumite deprinderi de utilizare a unor instrumente eficiente ale QGIS, să creăm anumite hărți tematice, baze de date, cu referință la anumiți parametri din teren, care ne-a facilitat inventarierea și planificarea dezvoltării obiectelor aferente serviciilor publice comunale, cum ar fi rețelele de apeduct, de iluminare stradală, de canalizare, drumuri și căi de comunicații etc. Aplicația dată este foarte utilă, dar este necesar de a obține mai multe cunoștințe în acest domeniu . În acest sens, ar fi foarte util dacă din sursele proiectului sau din alte surse ar fi asigurată dezvoltarea unor aplicații specializate ale programului QGIS pentru administrația publică locală, cum ar fi generarea unor raportări specializate, printarea planurilor geometrice și altor planuri tematice etc.”

Alexei Cosovan crede că în cadrul CALM ar fi necesar de a crea un centru de instruire permanentă și asistență, pentru ca specialiștii în reglementarea regimului funciar să se poată adresa atunci când au anumite întrebări sau obstacole în realizarea unor obiective, utilizând aceste instrumente. „Astfel s-ar mări considerabil capacitatea autorităților publice locale de reutilizare a seturilor de date spațiale existente și crearea hărților tematice și seturilor de date la nivel local.  Dacă vom deține sisteme informaționale automatizate de gestiune a datelor se va îmbunătăți considerabil și interacțiunea cu alte autorități. Accesul la datele respective va favoriza interoperabilitatea datelor cu alte instituții și va oferi o oportunitate de dezvoltare a localității și de soluționare rapidă a chestiunilor de serviciu.”

Imprimare