În perioada 28-29 noiembrie, la Chișinău s-a desfășurat Conferința „Reforma administrației publice: provocări și perspective”. În cadrul evenimentului, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), Viorel Furdui, a menționat că în condițiile unor probleme majore de viziune și înțelegere a problematicii și esenței reformelor, confuziilor importante între reforma administrației publice locale și a administrației publice centrale, lipsei cronice de dezbatere adecvată a acestui subiect extrem de important si complex, în această sală trebuia să fie prezenți și să participe toți factorii de decizie  relevanți: membrii Guvernului și reprezentanții tuturor ramurilor puterilor  din stat,  lideri /reprezentanți ai partidelor, organizațiile societății civile, parteneri de dezvoltare interesați de această reformă  etc …toți cei care ulterior vor lua deciziile. „Unde sunt toți aceștia?  Pentru cine vorbim?   Ce să înțelegem și ce  semnal recepționează societatea și noi toți prezenți aici? Oare într-adevăr aceasta reformă este importantă sau poate deja totul e decis și ceea ce facem aici este o banală formalitate?”

Potrivit directorului executiv al CALM, toată lumea înțelege că sistemul administrativ este grav bolnav, mai ales cel de la nivel central și că reformele sunt necesare. „Însă, principala provocare este anume conținutul acestor reforme, cum asigurăm conexiunea lor cu realitățile si necesitățile reale,  sustenabilitatea lor, continuitatea și modul cum le realizam. Dacă privim în urmă, anume la acest capitol am avut și încă mai avem grave probleme și neînțelegeri care au falimentat și neutralizat toate încercările și bunele intenții.”

Făcând trimitere la faptul că Congresul Autorităților Locale din Moldova este considerat un opozant al reformei, Viorel Furdui a specificat că acesta este un neadevăr, o imagine total incorectă și distorsionată, un stereotip. „Acest lucru se face, de regulă, intenționat, pentru a ne discredita în fața unor parteneri de dezvoltare, dar și pentru a limita rolul /participarea CALM în diverse procese de reformă. Trebuie să recunoaștem că în unele cazuri acest lucru se face destul de reușit. În realitate,  CALM este, practic, unica organizație reprezentativă și de sistem,  care  concentrează memoria instituțională, experiența, potențialul științific   și de expertiză în domeniul APL. Acest lucru ne permite să privim foarte obiectiv, competent și critic toate procesele din domeniu. Cred că anume aceasta și deranjează pe unii, imposibilitatea de a impune concepte și viziuni rupte de realități și inaplicabile în RM.”

Viorel Furdui a ținut să sublinieze faptul că în realitate CALM este, practic, singura organizație care dorește  și face totul posibil pentru că în domeniul APL să se producă schimbări, să se întreprindă acțiuni concrete, să fie implementate strategiile și angajamentele asumate de guvernări. „Dacă privim în urmă, anume datorită implicării directe și presiunii din partea CALM, în acest domeniu s-au întâmplat mai multe lucruri pozitive. În același timp, din alte părți vedem doar tărăgănate, motive de amânare, abordări radicale și rupte de realități, de motivare a  contextului politic și social nefavorabile  etc….folosite foarte eficient de cei interesați să tărăgăneze sau să blocheze orice progres și reforme. Oamenii însă au nevoie de fapte concrete, nu vorbe. În acest context vreau să mulțumesc  partenerilor de dezvoltare care au susținut și susțin în continuare CALM-ul.” 

Directorul executiv al CALM a vorbit și despre necesitatea asigurării consensului general, dar și a credibilității autorilor conceptului de reformă. „ La moment, la aceste capitole există mai multe semne de întrebare. Mă refer la modul în care a fost elaborat conceptul și organizate unele consultări. Să fi fost o formalitate sau duble standarde?   În context ne întrebăm dacă cu adevărat este cineva interesat de a asigura acest dialog și consens general?”

Viorel Furdui a ținut să accentueze faptul că, la moment, imaginea reală asupra situației, capacităților și perspectivelor APL este distorsionată de neimlementarea gravă a tuturor documentelor de politici și angajamentelor internaționale în domeniul descentralizării și autonomiei locale, făcând trimitere la:

– Strategia descentralizării 2012-2016;

-Strategia RAP 2016- 2020;

-Recomandările CoE din 2012 și 2019;

-Foile de parcurs din 2016, 2021.

În contextul discuțiilor despre reforma administrației publice centrale și celei locale, directorul executiv al CALM a vorbit și despre faptul că prea multă importanță se acordă organizării teritoriale, care este doar un aspect al acestei proces. Și acest lucru se face în detrimentul aspectului de descentralizare și altor forme de consolidare a capacităților administrative.

„Nu trebuie să confundăm reforma APL cu reforma administrativ-teritorială. Reforma APL este mult mai complexă, înseamnă mult mai mult decât aspectul teritorial. Putem oare să realizăm APL fără a cunoaște care este conceptul reformei administrației centrale? Cum putem atunci să vorbim despre capacitate și eficiență, despre rezultate scontate?”

La finalul discursului, directorul executiv al CALM a prezentat câteva principii ale conceptului de reformă al CALM și al Coaliției pentru Descentralizare – cel de municipalizare. „La elaborarea acestui concept am ținut cont de creșterea capacităților APL, de consens, de delegarea de competențelor, de necesitatea de a crește calitatea serviciilor etc. Conceptul de municipalizare este buturuga mică care poate răsturna carul, prin optimizarea nivelului II de administrare și  consolidarea APL de nivelul I, prin forme de cooperare /delegare și descentralizare. Conceptul de municipalizare a fost votat de majoritatea covârșitoare a APL.  Ce ni se propune în schimb ? O nouă strategie pentru 7 ani, cu opțiuni radicale sau ciopârțite și fără nici o șansă de implementare”.

Conferința este organizată cu suportul Uniunii Europene, Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și se desfășoară timp de două zile, pe 28 și 29 noiembrie 2022.

Imprimare