Imediat după constituirea Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) în 2010, membrii asociației au militat pentru instituirea Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publica Locală. Astfel, în 2012 Guvernul aprobă o asemenea decizie, iar din 2013, la 1 februarie celebrăm autonomia locală și angajații din APL.  Directorul executiv al CALM Viorel Furdui explică de ce a fost nevoie de o asemenea zi, care este rolul autonomiei locale în dezvoltarea unui stat și de ce autoritățile publice locale sunt veriga fără de care Republica Moldova ar fi sortită pieirii.

De ce a fost aleasă ziua de 1 februarie pentru a celebra autonomia locală și lucrătorul din administrația publică locală?

Viorel Furdui: La 1 februarie 1998 a intrat în vigoare Carta europeană a autonomiei locale, document adoptat de Consiliul Europei, care reprezintă temelia drepturilor primăriilor, autorităților publice locale din toate țările care activează sub egida Consiliului Europei. Acest document de referință internațională a constituit temei pentru a dezvolta o legislație care să apere drepturile și interesele autorităților publice locale. De asemenea, în multe situații Carta Europeană a autonomiei locale a salvat autonomia locală, drepturile comunităților și autorităților publice locale din Republica Moldova, atunci când unii dintre guvernanții noștri au încercat să comită abuzuri și să încalce principiile autonomiei locale, drepturile autorităților publice locale la autoadministrare, autoguvernare etc.  Tocmai din acest motiv a apărut ideea de a institui Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală la 1 februarie. Cu această inițiativă a venit Congresul Autorităților Publice Locale (CALM), practic, din startul creării acestei asociații, în 2010, iar în 2012 Guvernul a aprobat această decizie.  Nu a fost ușor să promovăm această inițiativă deoarece, tradițional, nu se înțelegea care este deosebirea dintre angajații din administrația publică locală și cea centrală și de ce ar fi nevoie de o asemenea sărbătoare.

Și de ce a fost nevoie de a institui o asemenea sărbătoare?

Viorel Furdui: Democrația locală, autonomia locală, administrația publică locală, inclusiv în contextul separării puterilor în stat, constituie elemente fundamentale pentru un stat. Acest lucru ni-l demonstrează experiența tuturor țărilor dezvoltate, cu democrații puternice, spre care noi tindem. Democrația locală stă la temelia statului cu valori democratice și standardelor de dezvoltare. Fără o reală democrație locală, suficientă putere acordată colectivităților locale, oamenilor din teritoriu să-și rezolve autonom, de sine stătător treburile, nu poate exista un stat modern și democratic spre care tindem cu toții.  Totodată, vedem cum trăiește lumea în statele autoritare, excesiv de centralizate, dar și cum trăiește în statele democrate, evident că diferența este enormă, iar un element esențial care face această diferență este democrația locală. Recunoașterea acestui deziderat, a autonomiei locale, a drepturilor colectivităților locale, reprezintă un element fundamental. Din păcate, el nu a fost înțeles până în prezent în Republica Moldova sau, să-i spunem așa, a fost recunoscut la nivel formal: în Constituție, a fost ratificată Carta Europeană a Autonomiei Locale, a fost menționată în multe acte normative din Republica Moldova, inclusiv legi, strategii etc. Însă, de facto, clasa guvernamentală din R. Moldova până recent nu prea i-a acordat suficientă atenție autonomiei locale, nu a înțeles cu adevărat importanța acestui element, inclusiv pentru dezvoltarea țării. Nu o dată am menționat faptul că R. Moldova, la capitolul dezvoltare, este ca o pasăre care are o aripă frântă. Tot ce s-a încercat să se facă până în prezent în R. Moldova s-a făcut de sus în jos, fără a folosi pe deplină măsură potențialul, energia enormă care există la nivel local. Aceasta și este una dintre explicațiile la întrebarea de ce de treizeci de ani  R. Moldova bate pasul pe loc.

Dacă revenim la necesitatea instituirii acestei zile, în afară de legislație, de recunoașterea  prin diverse acte normative a importanței și rolului administrației publice locale și a autonomiei locale, a fost necesar pentru ca înșiși guvernanții să recunoască acest deziderat. Principalul obiectiv, în afară de organizarea unei festivități, în care guvernarea își exprimă respectul pentru administrația publică locală care, cu adevărat schimbă lucrurile în comunitățile noastre, păstrând  speranța în satele și orașele noastre, contribuind enorm la dezvoltarea lor, ne-am propus să existe o posibilitate ca în această zi să se discute despre situația din administrația publică locală, problemele care există, rezultate, dacă acestea sunt și de a trasa anumite obiective de viitor, de comun acord cu administrația publică locală, care să ne permită să avansăm în procesul de dezvoltare a țării.  De fapt, acest eveniment reprezintă o ocazie în plus ca ambele părți ale acestei bărci numite Republica Moldova, puterea centrală și cea locală, încă o dată, împreună, într-un format extins, să încerce să se apropie și să înțeleagă că trebuie să meargă în aceeași direcție, să se respecte, să se audă unii pe alții și să ajungă la o înțelegere.  Acest lucru a lipsit  mulți ani în R. Moldova și din această cauză credem am ratat foarte multe oportunități de a ne dezvolta mult mai rapid, de a împărtăși niște valori adevărate, europene, standarde de dezvoltare, în interesul tuturor cetățenilor din R. Moldova.

Ce le doriți reprezentanților autorităților publice locale cu ocazia Zilei lor profesionale?

Viorel Furdui: În primul rând, le dorim ca să-și păstreze demnitatea și onoarea, să se comporte ca una dintre cele mai credibile categorii ale autorităților statului, acest lucru îl recunoaște întreaga societate, cetățenii au cea mai mare încredere în ei. Ne dorim să pornească anume de la acest deziderat, să continue această activitate extrem de necesară pentru localitățile lor, să contribuie la dezvoltarea localităților lor și să fie cât mai uniți în această așa-numită luptă pentru recunoașterea valorii lor, a rolului și importanței lor în dezvoltarea statului Republica Moldova. Cred că este un mare potențial la nivel local, iar faptul că satele și orașele noastre s-au schimbat în bine, inclusiv la capitolul infrastructură – apă, canalizare, iluminat stradal etc, constituie un mare succes și o realizare anume a acestor primari, funcționari publici care își dedică activitatea localităților lor. Multă sănătate, rezistență și la mulți ani!

Imprimare