Ședința biroului executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) a avut loc la 6 septembrie, la pretura sectorului Centru din orașul Chișinău. Politica bugetar-fiscală pentru anul 2022, propunerile pentru planul de acțiuni al Guvernului și diminuarea transferurilor generale pentru comunitățile locale au fost principalele subiecte abordate în cadrul întrevederii aleșilor locali.

Președintele CALM Tatiana Badan și-a exprimat speranța că în cel mai scurt timp va fi relansat dialogul instituționalizat cu reprezentanții Guvernului și Parlamentului, astfel încât autoritățile locale să poată elabora bugetele pentru anul viitor în condiții previzibile, iar în politicile statului să se țină cont de interesele comunităților locale.   

Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a prezentat propunerile la politica fiscală și vamală pentru anul viitor,  adunate în cadrul consultărilor cu reprezentanții APL, accentuând necesitatea acordării APL unei cote părți din impozitul pe venitul persoanelor juridice; dublarea sumei direcționate către bugetele locale din taxa pentru drumuri; creșterea cotei de defalcare din impozitul pe venitul persoanelor fizice; necesitatea impozitării filialelor din teritoriu ale companiilor de asigurări, băncilor, centrelor private de sănătate etc; perfecționarea mecanismului de aplicare a taxelor locale; consolidarea și descentralizarea  administrării fiscale la nivel local; excluderea plafonării taxelor locale, etc.

Un alt subiect important a vizat asigurarea libertății reale pentru APL de a-și stabili propria structură și organigramă, în dependență de mărimea localității și resursele disponibile, ceea ce va reduce din exodul cadrelor și va motiva tinerii specialiști să se angajeze în administrația publică locală.

Consolidarea autonomiei locale patrimoniale, impulsionarea procesului de delimitare a proprietății de stat de cea a UAT; reducerea controlului administrativ, politic și judiciar asupra APL sunt, de asemenea, subiecte care trebuie să se regăsească în politicile statului.

Propunerile la politica fiscală și vamală pentru anul 2022 vor fi expediate Ministerului Finanțelor pentru examinare. În afară de aceasta, s-a decis inițierea organizării unei întrevederi cu membrii Biroului Permanent al Parlamentului. În acest sens, Biroul executiv al CALM a delegat 14 reprezentanți ai APL de la nordul, centru și sudul țării, inclusiv din UTA Găgăuzia, care să reprezinte autoritățile publice locale în cadrul acestor dezbateri.

Imprimare