Aveți șansa să vedeți un sat european în Republica Moldova. Un sat în care chiar şi în perioada de pandemie au derulat o mulţime de proiecte: reparaţia grădiniţei, muzeului local, s-au pus noi geamuri la liceul din comună, s-a reparat sala de sport, s-au asfaltat trei străzi vitale pentru comunitate, s-a construit un apeduct și a fost înaintată cererea de construcție a gazoductelor în sectoarele, unde acesta lipsește, a fost renovată iluminarea publică, s-a încheiat un parteneriat de colaborare intercomunitară și s-au creat 30 de locuri de muncă. Primarul satului Budești, Doamna Nina Costiuc, care a reprezentat satul și țara la nivel european  în perioada 2000 – 2016, spune că are încă multe de făcut pentru sat și cunoaște o mulțime de proiecte, pe care urmează să le implementeze și care urmează să facă satul mai confortabil vieții și activității umane.

Alo, Capitala: Ați devenit primar al comunei Budești pentru a șaptea oară. E o dovadă a gradului înalt de profesionalism, datorită căruia ați câștigat încrederea oamenilor. Care sunt cele mai importante lucruri, pe care ați reușit să le faceți pentru comună pe parcursul a 26 de ani?

Nina Costiuc : “O remarcă – am devenit Primar de Budeşti pentru a opta oară, realizând şapte mandate consecutiv, din anul 1995 până în prezent. Primul mandat a fost în perioada 1980-1985, la vârsta de numai 24 de ani, când Budeștiul avea numai 3500 locuitori, fiind teritorial și administrativ în componența raionului Criuleni. Astăzi, Budeștiul este o lacaţie atractivă și prestigioasă pentru mulți doritori să locuiască în spațiul rural, dar și situația demografică, comparativ cu alte localități rurale, este în creștere, având un număr de populație de peste 5000 de locuitori, la data de 01.01.2021. Ne bucură şi numărul nou-născuților.

Am pășit pentru prima dată pragul Primăriei Budești cu 46 de ani în urmă, la o vârstă de numai 19 ani,  în calitate de secretar al satului. Atunci nu mi-aș fi putut imagina că Primăria, satul Budești va însemna treptat totul pentru mine: familie, prieteni, casa sufletului meu, carieră, univers spiritual, dragoste de loc și de comunitate, localnicii budeșteni devenind familia mea extinsă, cu care am conviețuit în armonie și  pe care încerc să-i înțeleg și  să-i ajut  zilnic, în calitatea mea de Primar și consăteană.

Am trăit nenumărate evenimente și am trecut peste momente cruciale din viața personală și a satului. Sunt mulțumită de realizările, care au îmbunătățit  calitatea vieții consătenilor și cele prin care ne-am afirmat în plan național și internațional.

Ne-am afirmat printr-un eveniment devenit istoric pentru localitate și anume Victoria obținută în 1999, când am luptat pentru a trece în componența administrativ-teritorială a municipiului Chișinău.

Ne-am afirmat prin înfrățirile și parteneriatele cu Germania, Kaufungen; Suedia, Ale Kommun; Italia, Bertinoro; România, Cumpăna și Băișoara; Rusia, Sankt Petersburg; Bostwana, Ghanzi (Africa); avem parteneriate cu Organizatii Neguvernamentale Internaționale din Coreea, SUA și Marea Britanie.

Fiind Primar de Budești,  pe parcursul mai multor ani, nu mi-aș fi imaginat nici faptul că  voi reprezenta la nivel european atât pe budeșteni, cât și Țara, în calitate de membră supleant și membră a delegației Republicii Moldova în Consiliul Europei, în Camera Puterilor Locale și Regionale (Strasbourg) în perioada anilor  2000 – 2016. Sper că vocea mea în forurile europene a exprimat dorințele și aspirațiile cetățenilor din Republica Moldova.

Cuvintele îmi sunt  insuficiente și neputiincioase în a defini ce reprezintă  Budeștiul pentru mine. Dar știu că Budeștiul nu este doar locul și casa unde m-am născut, ci mult mai mult. Sufletul și viața mea  sunt legate de tot ce Budeștiul și budeștenii  trăiesc. Dragostea și admirația mea față de oamenii locului, tradițiile și realizările sunt vizibile și palpabile zi de zi, cu  scopul de  a transforma satul  în  Sat European, având  încă multe de făcut și de schimbat.”

Alo, Capitala: Fiecare experință ne învață câte ceva. Ce ați învățat Dumneavoastră exercitând funcția de Primar?

Nina Costiuc : “A fi Primar e o întâmplare, a te afirma și menține în aceasta funcție, a fi OM –  e lucru mare! Funcția de Primar cere de la persoana inaugurată în această funcție, capacități de lider, de dăruire de sine necondiționată, de  multă răbdare, toleranță și îngăduință față de oameni, cere un comportament echidistant în relatiile cu locuitorii satului. Foarte importantă este capacitatea  de a asculta, ajuta, ierta, motiva sătenii să participe în procesul decizional, pentru realizarea sarcinilor trasate în interesul localității.

În concluzie, succesul vine numai când interesele cetățenilor, care te-au investit cu încredere sunt mai presus decât interesele personale. Nimic nu este Imposibil, Victoria este trecerea peste Imposibil.

„Viața, în ochii mei nu este o flacără mică. Este o forță splendidă pe care am apucat-o strins, preț de câteva clipe și doresc să o fac să ardă puternic și strălucitor înainte de a o înmâna generațiilor viitoare …” (Bernard Shaw)

Indiferent de vremuri, greutăți sau provocări, am fost și sunt la datorie – în serviciul comunității mele de baștină, Budești, luptând pentru a asigura un trai mai bun consătenilor mei, care m-au investit cu încredere pentru mai mult de 30 de ani.

Sunt profund recunoscătoare colegilor mei din Primărie, lucrătorilor din instituțiile bugetare, agenților economici din localitate, partenerilor de dezvoltare din țară și de peste hotare pentru încrederea, bunăvoința, energia, entuziasmul, dăruirea de sine cu care s-au implicat alături de mine pentru schimbarea spre bine a imaginii localității. ”

Alo, Capitala:   În ultimii ani se simte tot mai mult tendința de schimbare a lucrurilor spre bine prin atragerea de proiecte și investiții. Ce proiecte au demarat la Budești în 2020?

Nina Costiuc : “În ultimii 25 de ani, am fost tentată de dorința nestăvilită de schimbare a lucrurilor spre bine. Mi-am asumat riscuri și am fost sustinută de Consilieri, de Cetățeni, am găsit prieteni, parteneri de dezvoltare,  investitori, am prețuit orice zi trăită cu griji și multă muncă, responsabilitate, devotament și dragoste pentru dezvoltarea localității, punând accentul pe trei piloni importanți –  CREDINȚA, CULTURA, INVATĂMÂNTUL ( EDUCAȚIA). Așa am renovat din temelie toate obiectele de menire socio-culturale și de infrastructură, implementând proiecte, fiind în permanentă cautare de fonduri.

Anul 2020 –  an de pandemie, nu ne-a fost obstacol de a implementa proiectele trasate, chiar daca s-a cerut mult mai multă insistență și răbdare.

S-au efectuat lucrări de reparație la grădinița din localitate (au fost schimbate țevile de apă și canalizare în interior, parțial reparat acoperișul, s-au renovat două spații din subsolul clădirii, care au fost adaptate cerințelor și normelor sanitare pentru ca mai mult de 60 de copii să practice taekwondo-ul. S-au procurat si montat topogane pentru 7 terenuri de joacă, în cadrul Proiectului „Bugetare Participativă”, sustinut de IDIS „Viitorul” și finanțat de către Ministerul de Externe al Slovaciei și APL Budești.

S-a renovat clădirea și amenajat terenul aferent  Muzeului Localității Budești.

S-au asfaltat trei străzi de o importanță majoră pentru locuitori:  Vasile Alecsandri, care asigură accesul spre grădiniță, pe o lungime  de mai mult de 1500 metri liniari; Mircea cel Batrân și  Salcâmilor.

Au fost schimbate geamurile clădirii Liceului Teoretic „Budești”, reparată sala sportivă, scările de la intrarea în ograda liceului.

S-au elaborat și înaintat spre finanțare către Chișinău–Gaz proiecte de construcție a gazoductelor în sectoarele locative ”Cot”, BC, A (Ponoare).

S-a construit o porțiune de apeduct, gazoduct în sectorul locativ D (Budeștii Noi).

S-a schimbat, parțial, iluminarea stradală cu LED-uri în parcul central, terenul de mini-fotbal, Parcului Golurilor, Centrului de Sănătate și s-a instalat iluminare decorativă pentru clădirile publice din centrul satului  și răstignire, şi la panoul informativ de la intrarea în sat dinspre Chișinău.

S-a construit un bloc sanitar pentru Centrul de Sănătate şi Oficiul Poștal.

S-au creat 30 de locuri de muncă noi, grație construcției Centrului Comercial ”LINELLA”, schimbând radical intrarea în localitate, devenind mai atractivă și amenajată.

În colaborare cu Programul „Comunitatea Mea”, am elaborat şi depus Proiectul ”Constructia și reparația trotuarelor (pe o porțiune de 1800 metri liniari) pe străzile Chișinău și Bălțata, care urmează a fi implementat pe parcursului anului 2021.

Am semnat un Acord de Colaborare Intercomunitară între  Primăriile Budești, Tohatin, Cruzești, Coloniţa. Acest Acord ne deschide o colaborare vastă pentru depunerea și implementarea proiectelor comune de infrastructură, dar și de interes socio-cultural.

Exemplu de colaborare intercomunitară servește Proiectul Regional de Construcție a Rețelelor de Canalizare cu stație de Pompare, pentru Budești, Cruzești, Tohatin, care este deja implementat în  proporție de 30%.”

Alo, Capitala:  Ce proiecte vă propuneți pe parcursul lui 2021 și ce impact vor avea pentru budeșteni?

Nina Costiuc : “Este greu de enumerat toate planurile și necesitățile de dezvoltare pentru anul 2021, cert e faptul că vom depune maxim efort pentru a implementa proiectele de infrastructură cum ar fi : gazificarea a trei sectoare locative, finisarea construcției apeductului în Budeștii Noi,  iluminarea stradală, reparația și construcția drumurilor și trotuarelor, implementarea proiectelor de protecție a mediului, cum ar fi finalizarea Proiectului regional Budești, Cruzești, Tohatin ”Construcția rețelelor de canalizare cu stație de pompare regională”, implementarea Proiectului pentru construcția rețelelor de canalizare în sectorul locativ Budeștii Noi, amenajarea a trei stații de așteptare a transportului public, schimbarea sistemului de încalzire a încăperilor din Centrul de Sănătate cu amenajarea și încălzirea spaţiului de așteptare a pacienților. Și multe altele. ”

Alo, Capitala: Fiecare sat are mândria sa. Dumneavoastră ați declarat: „Am foarte multe lucruri de făcut, să fie un sat cunoscut, cu o imagine pozitivă.” Cu ce se poate mândri comuna Budești? Ce o face unică între celelalte comune?

Nina Costiuc : “Sunt multe lucruri de făcut, pentru care se cere o viață de Om.

Ne mândrim cu istoria satului, cu oamenii săi, cu copiii talentați și sănătoși. Îmi doresc în anul 2021 să reușim dotarea cu toate cele necesare Muzeu local și Centrul de informare turistică, pentru a asigura o bună activitate educativă și de promovare a localității prin acest edificiu de o importanță majoră pentru localitate.

Îmi doresc ca în Budești să activeze mai multe întreprinderi. Astăzi, cele mai renumite sunt fabricile de bere, conserve, salate, uscătoria de prune, întreprinderile agricole, care produc și păstrează  pentru realizare struguri de masă, întreprinderile de deservire auto  și altele. Mă mândresc cu activitatea cluburilor sportive de hipism, fotbal, taekwando, cu centrele comerciale, pensiunea turistică, sala de festivități, cafeneaua…  Ne dorim să creăm, în cadrul Proiectului MiDL, în colaborare cu AO ”Budești – CASA PĂRINTEASCĂ” traseul turistic „În vacanță la Budești!”,  cu includerea în acest traseu a celor mai importante locații de interes istoric, cultural, social și comercial. Îmi doresc sa creăm marca  produselor ”Produs în Budeşti”.

În acest context, am încă multe lucruri de făcut: realizarea proiectelor ce țin de construcția rețelelor de canalizare, apeduct, gazificare, asfaltarea drumurilor și trotuarelor, crearea unui serviciu comunitar calitativ de transportare și evacuare a deșeurilor solide, pentru a menține localitatea salubră, de amenajat noi terenuri de joacă pentru copii și de agrement pentru populație, de susținut agenții economici care doresc să investească în localitate, pentru a crea noi locuri de muncă, care ar genera creșterea bazei impozitabile a bugetul localității. ”

 Alo, Capitala: Cu ce probleme se confruntă Primăria Budești și care ar fi soluțiile optime?

Nina Costiuc : “Problema transportului public, evacuarea deșeurilor solide, construcția, lipsa parțială a rețelelor de canalizare în o mare parte a localității, constructia staţiei regionale Budeşti, Cruzeşti, Tohatin cu rețele de canalizare, iluminatul Public în sectorul D( Budeștii Noi) și BC, curățirea albiei râului Balțata și împădurirea zonei sanitare, reparaţia drumurilor, inclusiv a drumului central str. Chișinău, Bălțata.

Soluţii optime – dispunerea de cadre profesioniste, cu o bună pregătire în domeniu, motivarea și salarizarea adecvată a cadrelor, identificarea surselor financiare prin intermediul fondurilor, granturilor, cu dispunerea de proiecte tehnice  avizate și verificate, o bună colaborare cu Administrația Publică Centrală și Municipală, cu Consiliul Municipal Chișinău. ”

Alo, Capitala: Care sfaturi părintești vă servesc drept motto în activitate și în viață?

Nina Costiuc : “În activitatea mea zilnic analizez, în liniște,  rezultatele și eșecurile.  Concretizez agenda pe ziua următoare și repet ca pe un motto –  că mă conduc de legi, conduc oameni și nu totdeauna voi conduce…

Un alt sfat important este să fiu recunoscătoare pentru tot ce am. Nimeni cu nimic nu îmi este dator, pe când eu sunt datoare tuturor pentru încredere și votul acordat.

Toate meritele mele aparțin fiecărui consătean, fiecărui coleg din Primărie și prieten a Budeștiului, fiecărui Străin devenit Prieten al nostru, care au contribuit la promovarea și dezvoltarea satului și cărora le port recunoștința enormă și voi avea grijă să fie cunoscuți generațiilor care vin.

Nu aștepta de la oameni recunoștință și nu te întrista că nu îți sunt recunoscători. În loc de îngâmfare să ai mai multă minte. În toată seara întreabă-te cât bine ai făcut. Lucrează neîncetat, zâmbește neîncetat, iubește-ți aproapele tău mai mult ca pe tine însuți” (Confuciu) ”

Imprimare