CALM a avut la 16 decembrie o întrevedere cu echipa de proiect GIZ „Modernizarea serviciilor publice”, condusă de managerul de proiect Christina Otto. Subiectul principal al discuției s-a axat pe dezvoltarea regională, alegerea Consiliilor de Dezvoltare Regională, eficientizarea și depolitizarea întregului proces de dezvoltare regională, problemele și provocările cu care se confruntă autoritățile locale, modalitățile de îmbunătățire a funcționalității acestui proces, inclusiv eficientizarea fondului de dezvoltare regională.

De asemenea, s-a constatat că în rezultatul unor discuții sincere și concrete din anii precedenți (2015-2017), în ultima perioadă de timp toate consultările dintre parteneri, inclusiv cu autoritățile publice locale, practic, au fost stopate.

Sigur că și contextul politic a fost unul mai puțin favorabil, inclusiv alegerile și schimbările guvernelor, cu toate acestea, setul de probleme cu care se confruntă sistemul de dezvoltare regională rămâne același.

CALM a adus exemple concrete în ceea ce privește acțiunile pe care le promovează pe parcursul mai multor ani în vederea dezvoltării regionale. Printre acestea sunt imparțialitatea politică și criteriile obiective de selectare a proiectelor, transparența mult mai pronunțată a întregului proces de luare a deciziilor, mai ales la nivelul Consiliului Național, precum și implicarea autorităților locale în conceptualizarea și implementarea proiectelor.

Părțile au trecut în revistă și motivele obiective ce nu permit înregistrarea rezultatelor scontate în domenii precum regionalizarea, cooperarea inter-municipală și optimizarea teritorială. Este vorba de lipsa tradițiilor, a motivației (în primul rând financiare), principiile subsidiarității și suveranității teritoriale, legislația și politica statului etc.

Au fost aduse și exemple când, la prima vedere, aranjamentele promițătoare susținute prin intermediul proiectelor de regionalizare și de cooperare inter-municipală au fost anulate odată cu finisarea proiectelor.

Participanții la întrevedere au constatat că sunt câteva căi de soluționare a  problemelor din cadrul sistemului de dezvoltare regională – transparentizarea sistemului (inclusiv prin includerea reprezentanților CALM, dar și a altor reprezentanți ai societății civile în Consiliul Național) și identificarea unor criterii clare de distribuire a resurselor (de exemplu: după numărul de locuitori; pe cap de locuitor, cu condiția de a folosi aceste resurse în cadrul proiectelor de cooperare inter-municipală; pentru cofinanțarea proiectelor externe și din fondurile de investiții publice naționale, alte modele transparente și participative). 

Serviciul de Comunicare al CALM


Imprimare