În perioada 1-3 decembrie, la Bruxelles, Belgia, a avut loc Forumul Liderilor Locali ai UE și Parteneriatului Estic. Congresul Autorităților Locale din Moldov a fost reprezentat de directorul executiv Viorel Furdui, primara de Cruzești, municipiul Chișinău, președinta Rețelei Femeilor din cadrul CALM, Violeta Crudu, primara de Scoreni, Strășeni, Svetlana Tăbăcari și primarul de Colibași, Cahul, vicepreședinte al CALM, Ion Dolganiuc.

Promovarea reformei de descentralizare, inclusiv cea fiscală, digitalizarea, buna guvernare, rolul autorităților publice locale în integrarea

grupuri vulnerabile, dar și în atenuarea impactului schimbărilor climatice la nivel local au fost principalele subiecte abordate.

Potrivit reprezentanților țărilor din cadrul Parteneriatului Estic, pentru Republica Moldova, Ucraina și Georgia, descentralizarea este un răspuns de importanță majoră la problemele actuale cu care se confruntă aceste țări, inclusiv cele legate de instabilitatea politică, dar și pentru a ne apropia de standardele europene.

Reprezentantii APL din Republica Moldova, Georgia si Ucraina, au avut întrevederi cu reprezentantii Serviciul European de Acțiune Externă,în cadrul careia au reiterat importnța creșeterii rolului guvernărilor locale în cadrul procesului de aderare a țărilor noatre la UE, necesitatea ca APL să poată participa cu vot consultativ în cadrul Comitetului European al Regiunilor și altor structure UE  responsabile de dezvoltarea locală și regional, precum și ca programele de dezvoltare locală ale UE să fie elaborate cu consultarea structurilor asociative ale APL din țările noastre și să fie realizate direct, prin asigurarea accesului direct la aceste programe pentru APL din Republica Moldova, Georgia si Ucraina.

Totodată, în cadrul conferinei, directorul executiv al CALM Viorel Furdui a vorbit despre importanța descentralizării și democrației locale, precum și despre căile de consolidare a lor: „Democrația locală și descentralizarea trebuie sa fie subiecte pe agenda discuției la întrevederile dintre reprezentanții UE cu autoritățile naționale ale Republicii Moldova, alături de reforma justiției. Descentralizarea, în special cea financiară, este un instrument efectiv și real pentru reducerea politizării și divizării sociale, iată de ce insistăm atât de mult pe realizarea acestui deziderat”, a subliniat directorul executiv al CALM. 

Totodată, Viorel Furdui a vorbit despre creșterea  calității dialogului între autoritățile publice locale și cele centrale, reluarea activității Comisiei Paritare, lansarea Programului „Satul European”, dar și despre provocările din APL, cum ar fi criza energetică și economică, reforma APL și APC, redistribuirea unor impozite, alegerile locale etc. Directorul executiv al CALM a scos în evidență rolul asociațiilor reprezentative ale autorităților publice locale în procesul de descentralizare și consolidare a capacităților APL.

Primara de Cruzești Violeta Crudu a împărtășit cu cei prezenți din experiența sa privind împădurirea localității pe care o administrează și lichidarea gunoiștilor neautorizate. Aleasa locală a vorbit și despre impasul în gestionarea deșeurilor la nivel de țară și necesitatea intervenției urgente a statului în realizarea acestui obiectiv.

Forumul a fost organizat de Rețeaua Asociațiilor Autorităților Locale din Europa de Sud-Est (NALAS), Asociația Letonă a Guvernelor Locale și Regionale (LALRG) și Asociația de Autoritățile locale din Lituania (ALAL), în cadrul Programului Parteneriatului Estic PLATFORMA.

Imprimare