Curtea Constituțională constată neconstituționalitatea plafonării și limitării drepturilor APL în stabilirea plăților de arendă!

La 31 octombrie 2023, Curtea Constituțională a adoptat o hotărâre istorică pentru administrația publică locală și autonomia locală din Republica Moldova. Astfel, Curtea Constituțională  anulează plafonarea maximală și limitarea drepturilor APL în stabilirea plății de arendă.  

Directorul executiv al CALM a specificat că este prima decizie de a acest fel a Curții Constituționale la cererea directă a unui consiliu local, dreptul de a sesiza Curtea fiind stabilit la inițiativa CALM și în urma recomandărilor Consiliul Europei.

„După decizia anterioară a Curții privind anularea plafonării taxelor și impozitelor locale, noua decizie aduce în albia normalității și corectitudinii conceptul autonomiei locale și competențelor depline și exclusive ale APL în gestionarea treburilor de interes local. Fără imixtiunea tradițională și abuzivă a autorităților centrale. Respect Curții Constituționale care a pătruns în esența problemei și a venit cu argumente foarte clare și solide în favoarea autonomiei locale”, a afirmat Viorel Furdui.

Directorul executiv al CALM și-a exprimat speranța că această decizie și argumentele Curții foarte solide, concludente și pertinente vor fi luate în considerație pe viitor de către autoritățile centrale.

Consiliul local din Răuțel din Fălești este primul care a avut determinarea de a sesiza Curtea Constituțională într-o problemă ce leza interesele autorităților locale și ale comunităților.  

Potrivit directorului executiv al CALM, decizia Curții din 31 octombrie, alături de alte decizii vor forma acel corp și fundament teoretic și practic al autonomiei locale din Republica Moldova, care permit definitivarea conceptuală, înțelegerii adecvate și aplicării corecte în practică a autonomiei locale din Republica Moldova în toate domeniile. „Urmează asigurarea aplicării corecte a principiului constituțional al autonomiei locale în alte domenii: state de personal, salarizare etc” a concluzionat Viorel Furdui.

 

Imprimare