Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și Proiectul PNUD Moldova ”Migrație și Dezvoltare Locală” II (PNUD/MiDL), realizat cu  suportul Guvernului Elveției  au organizat  vineri, 12 iunie, ședința informativă pentru reprezentanții celor  22 de asociații de băștinași (AdB) beneficiare ale programului de granturi în cadrul  Proiectului PNUD MOLDOVA „Migrație și Dezvoltare locală” FAZA II  „INCUBATOR AdB 2020”.

În cadrul evenimentului au fost prezentate așteptările legate de  implementarea programului Incubator AdB, care sunt procedurile de  grantare în cadrul UNDP Moldova, dar și care sunt etapele de  înregistrare a unei asociații de băștinași. Totodată,  participanții au făcut cunoștință cu regulile de implementare a  proiectelor și li s-au făcut unele recomandări de îmbunătățire ale acestora.

Participanții la eveniment au adresat mai multe întrebări cu caracter juridic, privind modalitățile de colectare a contribuției,  protecția  datelor cu caracter personal, transparența în procesul de colectare a fondurilor, etc.

Obiectivul Proiectului Migrație și Dezvoltare Locală  este de a sprijini dezvoltarea comunităților din Republica Moldova afectate de migrație,  prin îmbunătățirea serviciilor publice locale și stimularea  activităților economice generatoare de venituri, inclusiv prin  încurajarea implicării economice a Diasporei în procesul de revitalizare  economică a localităților de baștină.

În cadrul Incubatorului AdB, Programul PNUD/MiDL își propune să atingă următorul obiectiv:  consolidarea capacităților grupurile de inițiativă, AdB nou create, sau în proces de creare pentru a acționa ca parteneri ai APL pentru dezvoltare locală durabilă, stabilind un cadru de cooperare între autoritățile locale, populația locală și migranţii, prin:
– unirea eforturilor administrației publice locale, ale membrilor comunității și ale localnicilor aflați în străinătate pentru dezvoltare locală participativă,

 – implicarea Diasporei în prioritizarea problemei propuse spre soluționare,

– canalizarea potențialului migranților spre dezvoltare locală pentru  servicii locale îmbunătățite în orașele și satele lor de baștină.

Asociațiile de băștinași  beneficiare ale programului de granturi vor primi asistență sub forma de asistență tehnică și financiară în valoare  de 1000 $ pentru implementarea unui proiect de dezvoltare locală.

Congresul Autorităților Locale din Moldova, prin intermediul serviciului  său ”Migrație, Dezvoltare Locală și atragere de fonduri”, este partenerul Proiectului PNUD MOLDOVA ”Migrație și Dezvoltare Locală” II în implementarea Programului „INCUBATOR AdB 2020”. Astfel, CALM va oferi  asistență tehnică prin ghidare și o serie de instruiri, ce fac parte din Școala AdB, pentru cele 22 asociații de băștinași  beneficiare ale programului de granturi pe parcursul întregului proiect ca acestea să le implementeze cu succes.

Experiența acumulată de PNUD în perioada 2015-2018, indică faptul că  până la 1/3 din migranți și gospodăriile lor au contribuit la proiecte de dezvoltare locală și au intenții serioase de a continua să contribuie la astfel de proiecte în viitor. Acesta este rezultatul unei intervenții  de amploare realizate cu sprijinul financiar Guvernului Elveției, implementate de PNUD la nivel local în 38 de comunități, în care peste 10 000 de migranți au contribuit la 55 de proiecte de dezvoltare  economică și dezvoltare a serviciilor locale în comunitățile lor de  baștină, care au produs un impact pozitiv asupra a peste 300.000 de persoane.

Toate aceste proiecte au fost co-finanțate și co-implementate, în  parteneriat de autoritățile publice locale și migranți și participarea  activă a Asociațiilor de Băștinași (în continuare AdB). La etapa actuală  există deja peste 38 de AdB-uri funcționale în Republica Moldova dezvoltate în cadrul fazei I a PNUD/MiDL. Suplimentar altele 101 AdB au fost inițiate (înregistrate sau grupuri de inițiativă) în baza acestui  model, cu suportul Congresul Autorităților Locale din Moldova, utilizând  metodologia PNUD.

Proiectul ”Migrație și Dezvoltare Locală” faza II, realizat cu  suportul Guvernului Elveției  (2019-2022) va susține în continuare crearea și dezvoltarea capacităților AdB în calitate de parteneri administrația publică locală (APL) pentru dezvoltarea durabilă a localităților din Moldova, cu implicarea băștinașilor plecați din localitate.


Imprimare