Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a examinat proiectul de Lege cu privire la modificarea unor acte normative ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2021, inclusiv  contextul și prevederile Proiectului prin prisma respectării principiilor de organizare, funcționare a intereselor autorităților administrației publice locale (APL).

Într-o Adresare expediată Președintelui Parlamentului, președinților fracțiunilor și grupurilor parlamentare, președinților Comisiilor parlamentare de specialitate, tuturor deputaților și primarilor, CALM atrage atenția că plafonarea sau excluderea unor taxe locale va aduce pierderi semnificative bugetelor locale, va afecta stabilitatea economică locală, nu se va asigura echitatea între contribuabilii de la care aceste taxe urmează  a fi încasate și nu au fost identificate sursele de acoperire a pierderilor bugetelor locale.

Proiectul examinat de CALM reprezintă un AMESTEC ABUZIV din partea autorităților administrației publice centrale în exercițiul autonom al puterii locale, neglijarea totală a standardelor Cărții Europene a Autonomiei Locale privind autonomia financiară locală şi ce înseamnă „consultarea efectivă” a autorităților administrației publice locale, precum și încălcării principiului fundamental al dreptului „puterii lucrului judecat” prin încălcări repetate a unor hotărâri anterioare ale Curții Constituționale.

CALM reiterează despre necesitatea ca această inițiativă a Guvernului  să fie în atenția organelor procuraturii și judiciare, deoarece este un foarte suspectă și comportă mai multe semne de coruptibilitate din partea autorilor, fiind favorizat un cerc foarte îngust de agenți economici mari.

CALM atrage atenția că propunerea de modificare la articolul 9 alineatul (1) din Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, prin excluderea cuvintelor „și sisteme de canalizare”, va impulsiona deversările de poluanți prin sistemele de canalizare destabilizând funcționarea normală a sistemelor de epurare a apelor uzate odată cu prejudicierea substanțială a mediului ambiant, ceea ce ne face să credem că această modificare se face la comanda marilor poluanți!

Reieșind din cele expuse mai sus, CALM cere: 

  1. Stoparea Proiectului dat de lege, în partea ce se referă la plafonarea și reducerea taxelor locale, ca fiind contrar intereselor publice, colectivităților locale, principiilor autonomiei locale și Constituției;
  2. Corelarea proiectului dat de lege cu Hotărârea Curții Constituționale din 24.01.2014, în partea ce se prevede interzicerea plafonării și stabilirii unor criterii/metodologii;
  3. Restabilirea dialogului real și efectiv între Guvern/MinFin și CALM/APL, în conformitate cu standardele Consiliului Europe respective, Carta Europeană a Autonomiei Locale și Recomandarea nr. 436 din 04.04.2019, al CALRCE, inclusiv prin reactivarea Comisiei Paritare la nivel de Guvern și a grupului de lucru CALM – Ministerul Finanțelor;
  4. Examinarea de comun acord cu reprezentanții CALM a propunerilor CALM la politica fiscală și vamală pentru anul 2021;
  5. Organizarea pe platforma parlamentară a unor discuții cu participarea deputaților, CALM/APL și mediului de afaceri, în cadrul cărora să fie identificate soluții agreate de toate părțile și conforme prevederilor constituționale;
  6. Solicitarea avizului Ministerului Justiției și a Direcției juridice a parlamentului, privind compatibilitatea proiectului dat de lege cu prevederile constituționale privind autonomia locală și Hotărârea Curții Constituționale din 28 ianuarie 2014  (Sesizarea nr.2a/2014) 
  7. Inițierea unei investigații interne (în cadrul Guvernului și MinFin) și din partea organelor de anchetă competente, a circumstanțelor și persoanelor vinovate care au admis/favorizat ca această inițiativă să fie inclusă în proiectul legii date în forma respectivă, în pofida prejudiciului material/financiar considerabil cauzat bugetelor locale cadrului normativ al autonomiei locale și evident contrar unora unor decizii a Curții Constituționale foarte explicite și clare.
Imprimare