Corpul Păcii în Moldova, în parteneriat cu Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM”, invită ONG-urile locale, interesate să inițieze sau să-și îmbunătățească programele de voluntariat, să participe la Programul de Consolidare a Capacităților de Management al Voluntarilor, organizat în perioada martie – octombrie 2022.

Programul își propune să fortifice capacitățile organizațiilor locale de a implica membrii comunității în activitățile lor, prin îmbunătățirea cunoștințelor participanților în managementul voluntarilor, dezvoltarea abilităților de facilitare, dar și sprijin continuu în procesul de planificare și implementare a programelor de voluntariat. În paralel, cursul va crea oportunități de schimb de bune practici între organizațiile participante, în special în domeniile implicării comunității, participării și dezvoltării locale.

Programul de Consolidare a Capacităților de Management al Voluntarilor va avea două componente principale:

 1. Instruire: Câte un reprezentant de la fiecare organizație participantă va fi instruit în managementul voluntarilor, cu intenția de a-i pregăti pentru rolul de coordonator de voluntari în organizația lor.

Perioada

Tipul instruirii

Temele incluse

Martie 2022, Chișinău

Instruire de 3 zile, cu participarea fizică (va include și sesiuni de seară)

●     Introducere

●     Consilidarea comunității

●     Analiza Participativă pentru Acțiune Comunitară:  concept și instrumente

●     Abilități de facilitare

●     Adaptarea activităților de voluntariat la provocările, impuse de COVID-19

●     Programe de voluntariat de succes în Moldova

●     Managementul voluntarilor: etape și sarcini

●     Dezvoltarea unui plan de implicare a voluntarilor

Martie – iunie 2022

Sesiuni online bisăptămânale

●     Recrutarea, instruirea, gestionarea, motivarea și evaluarea voluntarilor

●     Obținerea statutului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat: cerințe, acte și proceduri

Iunie 2022, Chișinău

Eveniment de reconectare de o zi, cu participarea fizică a coordonatorilor și voluntarilor

●     Încheierea componentei de instruire a programului

●     Lansarea programelor locale de voluntariat

Septembie 2022

Sesiune online de totalizare a rezulatelor

●     Prezentarea rezultatelor obținute în cadrul programelor locale de voluntariat

●     Concluzii și lecții învățate

 1. Suport programatic și mentorat: După instruirea inițială și în paralel cu sesiunile online, participanții vor începe să lucreze la planificarea și implementarea programelor de voluntariat în organizațiile lor. Pe tot parcursul procesului, participanții vor primi suport informațional și logistic, precum și îndrumări de la formatori și mentori. Astfel, participând la acest program, organizațiile vor elabora un program de voluntariat, vor recruta un grup de cel puțin 5 voluntari locali, îi vor instrui și vor organiza cel puțin o activitate în care voluntarii joacă un rol activ.

Criterii de eligibilitate:

 • Organizațiile Societății Civile, interesate să inițieze sau să îmbunătățească un program de voluntariat deja existent
 • Organizațiile cu cel puțin un an de experiență de lucru în comunitatea lor
 • Sunt eligibile doar organizațiile care lucrează în afara orașului Chișinău (suburbiile sunt eligibilie)
 • Organizațiile vor delega un angajat/membru activ, interesat să devină coordonator voluntar, care va aplica și va participa la întregul program
 • Sunt eligibile să participe doar persoanele care au atins majoratul 
 • Angajamentul de a participa la toate evenimentele cu prezență fizică și online
 • Disponibilitatea de a prezenta un certificat de vaccinare sau un test COVID negativ pentru evenimentele cu prezență fizică (costurile pentru test COVID vor fi acoperite de către participanți)
 • Angajamentul de a planifica și implementa un program de voluntariat în cadrul organizației

Cheltuielile de instruire, cazare, alimentare și transport vor fi acoperite de organizatori. Instruirile vor avea loc în limba română.

Procesul de aplicare: Pentru a aplica la acest program, completați formularul până în data de 18 februarie 2022.

Pentru informații suplimentare, contactați echipa Corpului Păcii în Moldova:

 • Margarita Vasilașcu, Managera Programului Dezvoltare Comunitară și Organizațională: mvasilascu@peacecorps.gov, 068425250
 • Elena Blidari, Specialista Programului Dezvoltare Comunitară și Organizațională: eblidari@peacecorps.gov, 069107820
Imprimare