Miercuri 17 iulie 2013, l-a Cimișlia, și Joi 18 iulie 2013 la Bălți la inițiativa CALM și-a desfășurat lucrările două mese rotunde cu genericul “Ajustarea cadrului legislativ în vigoare în vederea eficientizării mecanismului instituțional de cooperare intercomunitară în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală, în special a celui de alimentare cu apă și de canalizare”. Evenimentele au găzduit în total peste 60 de reprezentanţi ai Administrației Publice Locale și a partenerilor de dezvoltare. Scopul acestei ședințe a fost prezentarea și discutarea cu membrii CALM a concluziilor ce țin de analiza situației actuale în domeniul cooperării intercomunitare și propunerea măsurilor de modificare a legislației în vederea deblocării mecanismului de cooperare intercomunitară.

În cadrul evenimentelor Ion BESCHIERU, expert juridic coordonator al Congresului Autorităților Locale din Moldova a menționat că cooperarea intercomunitară reprezintă calea cea mai optimală pentru dezvoltarea serviciilor publice de calitate prestate de către Administrația Publică Locală. 

„… dacă îl citez pe profesorul Robert HERTZOG, expert a Consiliului Europei, Autoritățile Publice Locale dispun la moment de trei posibilități: comasarea, centralizarea și cooperarea intercomunitară. Eu zic că noi ar trebui să analizăm mai detaliat posibilitatea de cooperare intercomunitară, deoarece comasarea și centralizarea nu reprezintă soluții optime pentru Moldova în perspectiva dezvoltării acesteia atât pe termen mediu cât și pe cel lung, a menționat Ion BESCHIERU”

De asemenea Ion BESCHIERU a evidențiat că „…o altă premisă în favoarea ajustărilor legislative, este faptul că la moment nu este prevăzută  posibilitatea de a delega atribuții unei asociații create de APL și chiar dacă au fost identificate unele soluții de asociere APL posibilitatea de a delega/transmite anumite împuterniciri din domeniul gestiunii serviciilor publice către asociație nu este reglementată.”

Participanții la ambele evenimente au salutat inițiativele de modificare a cadrului legislativ în vigoare, care să permită deblocarea mecanismului de cooperare intercomunitară și au menționat că pe parcursul anilor mai mulți primari din regiunea de Sud au încercat să coopereze într-o formă sau alta, însă din păcate toate inițiativele se ciocneau de imperfecțiunea legislației care într-un fel sau altul blochează mecanismul dat serviciile fiind prestate de facto de APL și până la hotarul administrativ.

D-na Valentina CARASTAN, Primar de Slobozia Mare, Cahul, în cadrul evenimentului organizat la Cimișlia a menționat că dorința de utilizare a mecanismului de cooperare intercomunitară există și primarii foarte bine înțeleg necesitatea acestui mecanism  și perspectiva acestuia pe viitor însă la moment încă multe mai trebuie de pus la punct.

”… comuna Slobozia Mare și încă patru comune vecine au decis să semneze un Acord de Cooperare în vederea prestării serviciilor de salubrizare în aceste cinci comune, însă din păcate cînd s-a ajuns la etapa de asociere legislația nu stipuleaza clar din punct de vedere procedural care sunt posbilitățile de instituționalizare și distribuire clară a obligațiunilor fiecărui partener, iar de la semnarea acordului a trecut deja un an și noi tot așteptăm posibilități de soluționare, de aceia speră ca inițiativa CALM de modificare a cadrului legislativ existent v-a facilita procesul de prestare a serviciilor publice de calitate pentru comunitate și cetățeni, a menționat Valentina CARASTAN.

D-na Elena BODNARENCO, primar de Soroca, în cadrul evenimentului organizat la Bălți a menționat că la moment numărul de probleme cu care se confruntă Administrația Publică Locală, inclusiv în domeniul prestării serviciului de Aprovizionare cu Apă și Canalizare este extrem de mare și din acest considerent pe termen lung și în perspectiva dezvoltării de viitor cooperarea intercomunitară ar putea fi o soluție oportună și binevenită.

Menționăm că evenimentele a avut loc la inițiativa CALM în cadrul proiectului de „Consolidare a Capacităților Autorităților Publice Locale din Moldova în domeniul gestiunii serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare” implementat de CALM cu suportul financiar a USAID. Scopul principal a proiectului fiind identificarea modelelor eficiente de gestionare a serviciului de apă și canalizare reieșind din specificul activității și competențelor APL.

În rezultatul discuțiilor respective vor fi perfecționate propunerile de modificare a legislației în vigoare în vederea asigurării unui cadru legal și instituțional corespunzator pentru cooperarea intermunicipală din Republica Moldova.

 

Serviciul de relații cu publicul și comunicare al CALM

 Pentru informații suplimentare rugăm să ne contactați la tel. 022 22-35-09, Tel/Fax. 022 22-35-29, 022 21-32-35, sau la adresa electronică info@calm.md, www.calm.md.

 

 

 


Imprimare