Declarația Consiliului Municipiilor și Regiunilor Europene (CEMR) cu privire la recomandarea Comisiei Europene de a acorda statutul de candidat la admiterea în Uniunea Europeană  a  Republicii Moldova și Ucrainei și de oferire a unei perspective europene pentru Georgia:

1.     Comisia Europeană recomandă să se acorde Georgiei, Moldovei și Ucrainei perspectiva de a deveni membre ale Uniunii Europene.  

2. Avizele Comisiei Europene subliniază importanța procesului de descentralizare și a reformelor administrației publice în cele trei țări, în calitate de componente cheie ale criteriilor politice de aderare la UE.

3. Din 2015, Consiliul Municipiilor și Regiunilor Europene (CEMR), împreună cu PLATFORMA, au oferit sprijin membrilor săi, asociațiilor naționale ale guvernelor locale și regionale din vecinătatea estică a UE, în consolidarea autonomiei locale, a capacităților instituționale și încurajarea reformele guvernanței pe mai multe niveluri.

4. CEMR a facilitat consolidarea capacităților guvernelor locale și regionale și a asociațiilor lor reprezentative pentru o dezvoltare locală durabilă, consolidând cooperarea descentralizată cu autoritățile locale din Georgia, Moldova și Ucraina.

5. CEMR este gata să continue să susțină asociațiile membre din Georgia, Moldova și Ucraina în contribuția lor la procesul de aderare la UE. În special, CEMR va continua să sprijine guvernele locale și asociațiile lor naționale (de exemplu, Acordurile de Asociere, agenda politică UE-Parteneriatul Estic, Green Deal) și agendele globale (de exemplu, localizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, Acordul de la Paris).

6. În acest context, CEMR și asociațiile sale membre se angajează să apere o abordare holistică Trio și consideră că Consiliul European ar trebui să acorde Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei statutul de candidat UE – pentru a păstra coerența politicii existente a Parteneriatului Estic.

7. CEMR insistă asupra rolului important al cooperării descentralizate (de exemplu, parteneriate municipale, mentorat, vizite de studiu, înfrățiri, seminarii, traininguri) pentru a realiza reformele instituționale necesare și pentru a asigura un proces de integrare durabil, în special, pentru a depăși dificultățile socio-economice în fazele de urgență și de recuperare ale perioadei post-COVID-19 și postbelic în Ucraina.

8. Acordarea statutului de candidat celor trei țări va avea un impact semnificativ asupra consolidării democrației locale, a autonomiei locale și a reformelor de descentralizare cruciale pentru dezvoltarea durabilă pe termen lung a celor trei țări. De asemenea, ar permite guvernelor locale să aibă drepturile lor specifice și să fie mai bine dotate cu tehnologii, practici, instrumente administrative și financiare pentru această responsabilitate importantă.

9. În viitoarele negocieri de aderare, CEMR speră ca aceste aspecte să fie luate în considerare de către instituțiile europene și autoritățile competente în sprijinul statutului de candidat al Ucrainei, Moldovei și Georgiei la Uniunea Europeană.

10. Textul declarației va fi adoptat de Comitetul de Politică al CEMR care are loc la Bologna în perioada 4-5 iulie.

 Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) este membru al CEMR și participă activ la elaborarea și dezbaterea politicilor acestei structuri europene.

Într-o scrisoare adresată conducerii CEMR, dar și CORLEAP (Comitetul European al Regiunilor), președinta CALM, Tatiana Badan, a solicitat sprijinul în promovarea statutului de candidat al UE pentru Republica Moldova, Ucraina și Georgia, în vederea păstrării unei continuități coerente a politicilor existente în cadrul Parteneriatului Estic. „Mai mult decât atât, o decizie pozitivă în acest sens vor consolida semnificativ democrația locală, autonomia locală și reformele de descentralizare cruciale pentru țara mea, vor permite autorităților locale să fie mai bine protejate și să beneficieze de mai bune tehnologii, practici, instrumente administrative și financiare pentru realizarea acestui deziderat.”

Imprimare