Consiliul European al Municipalităţilor şi Regiunilor, organizaţie non-profit, denumit în continuare C.E.M.R., a fost înfiinţat în anul 1951 de către un grup de primari europeni sub titulatura de Consiliul European al Municipalităţilor, regiunile intrând mai târziu în structura consiliului, forma adoptată atunci menţinându-se până astăzi.

În ziua de azi, C.E.M.R. este cea mai mare organizaţie ce priveşte guvernarea locală şi regională din Europa, membrii săi fiind asociaţii naţionale de regiuni şi municipalităţi, privite largo sensu, din peste 30 de ţări. Aceste asociaţii, însumat, (au în spate), reprezintă interesele a peste 100.000 de autorităţi locale şi regionale.

Acest consiliu este condus de o structură politică, în momentul de faţă avându-l în frunte, în funcţia de preşedinte, pe domnul Michael HÄUPL, primarul şi guvernatorul Vienei; acesta dispune de un staff constituit din aproximativ 20 de persoane în frunte cu secretarul general, domnul Frederic Vallier.

Bugetul Consiliului European al Municipalităţilor şi Regiunilor este de aproximativ 2,5 milioane Euro, marea parte a acestor bani provenind din cotizaţiile membrilor săi, restul constituind granturi

europene. Ţelul principal al C.E.M.R. este promovarea unei Europe puternice, unite, bazate pe democraţie şi pe principiul descentralizării şi cel al subsidiarităţii. Eforturile depuse de această organizaţie se întind pe o paletă largă de activităţi şi teme, cum ar fi: servicii publice, politici regionale, mediu, transport, egalitatea oportunităţilor etc.

Pe plan internaţional, C.E.M.R. este ramura europeană a Organizaţiei Mondiale a Oraşelor şi Municipalităţilor (U.C.L.G. –United Cities and Local Governments ). În continuare, pentru o mai bună comprehensiune a importanţei acestei organizaţii pe plan european şi mondial, sunt exemplificate şi detaliate o parte din activităţile C.E.M.R.:

 Consolidarea guvernării locale şi regionale în Europa şi în lume – în cadrul U.C.L.G., C.E.M.R. promovează democraţia, guvernarea locală şi schimbul de experienţă şi bune practici în lume; de asemenea, se promovează cooperarea Nord-Sud;

 Influenţarea legislaţiei europene – în domenii ca mediu, achiziţii publice, politici publice, fonduri structurale sau legea competiţiei, legislaţia europeană are un impact imens asupra guvernării locale şi regionale de-a lungul Europei. Aşadar, una dintre activităţile cheie ale

C.E.M.R. este influenţarea legilor europene. Lucrând îndeaproape cu asociaţiile naţionale membre, C.E.M.R. trasează linii directive sub forma unor politici proprii ce se materializează în răspunsurile date Comisiei Europene, în special prin dialogul şi prin procesele de consultare pe care C.E.M.R. le are cu aceasta. Tot aceste politici proprii servesc şi pentru lobby asupra amendamente specifice în Parlamentul European şi în Consiliul de Miniştri;

 Schimb de informaţii şi de experienţă – dacă ar fi luate împreună, toate localităţile şi regiunile constituie o vastă experienţă în domeniile de competenţa lor aşa cum sunt bunăstarea socială, dezvoltare economică, transport, mediu etc. Astfel, rolul C.E.M.R. este de a facilita şi înlesni fluxul de informaţii asupra acestor experienţe, de a răspândi idei şi aptitudini către toţi membrii săi. Pentru a reuşi în demersul său, C.E.M.R. organizează grupuri de lucru, seminarii şi conferinţe care oferă cadrul necesar membrilor săi pentru a se întâlni şi discuta asupra provocărilor ce îi aşteaptă, precum şi a modului în care aceste provocări pot fi întâmpinate;

 Încurajarea şi sprijinirea înfrăţirii între localităţi – C.E.M.R. se poate mândri cu faptul că a creat conceptul de înfrăţire între localităţi, idee ce s-a născut din convingerea că o Europă a păcii şi de succes poate fi cel mai bine construită, la baza ei, de către cetăţeni. În ziua de azi există peste 30.000 de astfel de înfrăţiri în toată Europa, iar susţinerea acestora rămâne una din priorităţile C.E.M.R.; ca o particularitate, coordonând activitatea celor ce se ocupă de înfrăţiri, C.E.M.R. colaborează îndeaproape cu Comisia Europeană şi Parlamentul European pentru asigurarea suportului financiar şi politic pentru activitatea de town twinning.

 Implicarea în dezvoltarea viitorului Europei – C.E.M.R. militează pentru o Europă ce respectă principiul subsidiarităţii şi cel al guvernării locale şi regionale, o Europă în care toate sferele de guvernare (local, regional, naţional, european) lucrează împreună ca parteneri pentru bunăstarea generală. C.E.M.R. a făcut campanie pentru o Constituţie Europeană în care să se recunoască rolul deosebit pe care îl au municipalităţile; de asemenea a ajutat autorităţile locale din noile state membre ale U.E. să se pregătească pentru integrare.

Aşadar, se poate afirma, fără urmă de îndoială, că C.E.M.R. reprezintă punctul de intersecţie al tuturor structurilor asociative din Europa ce sunt sau vor să fie europene nu numai prin idealuri, ci şi prin materializarea activităţii lor, precum şi prin reprezentarea intereselor membrilor la acest nivel; în fond, o structură asociativă de nivel naţional, gândindu-se la ascensiune, se gândeşte la experienţa europeană, iar această experienţă, în acest moment, se numeşte „Consiliul European al Municipalităţilor şi Regiunilor”.

 

Imprimare