Conferința Națională a Femeilor Primare: „Rolul și contribuția femeilor lidere în promovarea dezvoltării locale durabile și incluzive; promovarea păcii și coeziunii sociale în Moldova” (3 martie 2023) Evenimentul a reunit circa 200 femei primare din raioanele țării și a fost organizat în contextul „Zilei internaționale a Femeilor”, cu scopul de a pune în evidență importanța liderismului feminin în dezvoltarea unui cadru incluziv la nivel de comunități locale, prin promovarea egalității de gen, păcii și coeziunii sociale în Republica Moldova.

Imprimare