O delegație a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) a participat la cel de-al 5-lea Forum al Cooperării Descentralizate, organizat de Comisia Europeană și Comitetul Regiunilor (CoR). Evenimentul a reunit  peste 600 de participanți – autorități locale și regionale din UE, Africa, Pacific, Caraibe și America Latină, iar scopul prioritar a constat în identificarea și soluționarea provocărilor comune, prin construirea unor parteneriate durabile.

  ”Invitarea unei delegații din partea CALM  în cadrul unui eveniment atât de reprezentativ este un semnal că poziția, dar și credibilitatea CALM este în ascensiune pe plan extern, iar expertiza organizației este importantă pentru forurile internaționale!” 

Interesele APL din Republica Moldova au fost reprezentate de președintele CALM, Tatiana Badan, Primarul de Cimișlia, Gheorghe Răileanu și de expertul CALM, Alexandru Osadci. Potrivit d-nei Badan, invitarea unei delegații din partea CALM  în cadrul unui eveniment atât de reprezentativ este un semnal că poziția, dar și credibilitatea CALM este în ascensiune pe plan extern, iar expertiza organizației este solicitată și apreciată pentru forurile internaționale.

Conferința a fost deschisă de către Neven Mimica – comisar pentru cooperare și dezvoltare internațională, Markku Markkula, președintele Comitetului European al Regiunilor (CoRE). Moderatorii principali au fost Henri Desire Nzouzi vicepreședinte al Diasporei Rețelei africane în Europa (ADNE), consultant media și diplomație, colaborator la Vocea Americii și Michel Laloge – Comisia Europeană, DG DEVCO, șeful Sectorului Autorităților Locale Unitatea B2 Societatea civilă, Autorități Locale.

Au fost rostite multe discursuri de  către oficiali europeni, precum d-l Klaus Rudischhauser (Comisia Europeană, director adjunct general pentru cooperare și dezvoltare internațională), Antonella Valmorbida (Secretarul General ALDA), dar și de invitați de pe diferite continente.

Primarul de Cimișlia, Gheorghe Răileanu, a menționat că Ediţia din 2017 a Forumului cooperării descentralizate a stat sub semnul Agendei 2030 pentru dezvoltare şi al obiectivelor de dezvoltare durabilă, iar în cele două zile ale evenimentului, reprezentanţii orașelor și regiunilor au prezentat proiecte, au discutat pe marginea provocărilor comune și au încheiat noi parteneriate, participând la sesiuni plenare, mese rotunde pe teme politice, ateliere consacrate proiectelor, standuri tematice și spaţii dedicate creării de rețele ˗ axate fără excepţie pe chestiunea dezvoltării durabile: ”Conferința a subliniat rolul implicării administrației locale în dezvoltarea durabilă, asigurarea prosperității și păcii în lume, rolul major al guvernelor locale, care sunt cele mai apropiate de cetățeni, în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ONU. Uniunea Europeană susține prin toate căile, inclusiv prin programe de  asistență financiară stabilirea și dezvoltarea cooperării descentralizate, directe între autoritățile publice locale și regionale din cadrul UE cu colectivități din afara UE, dar cheamă localitățile de pe toată planeta să investească și banii proprii în cooperarea descentralizată pentru asigurarea dezvoltării în interiorul UE și exteriorul UE. Am fost surprins de discursurile reprezentanților diferitor țări din Africa și America Latină care au abordat întocmai aceleași întrebări  pe care le au autoritățile publice locale din Republica Moldova: partenerii de dezvoltare să exercite presiuni asupra autorităților centrale pentru repartizarea adecvată a resurselor, pentru precizarea competențelor delegate, transferul de competențe însoțite de mijloacele necesare; adaptarea și atenuarea schimbărilor climatice, gestionarea riscurilor, eficiența energetică, educația pentru mediu; nu poate fi descentralizare, dezvoltare fără democratizare, responsabilizarea cetățenilor, dar și  responsabilizarea acelor care dețin puterea pentru a da posibilitate populației să participe la viața politică prin descentralizare; primarii sunt liderii națiunilor, ei trebuie să colaboreze pe verticală și orizontală, au nevoie de garanția autonomiei locale, de combinarea autonomiei locale cu cea regională, de respectarea principiilor subsiadirității; egalitatea de șanse, rolul femeii; migrația, motivele și consecințele migrației, migrația din Africa și America Latină implică costuri mari pentru comunitatea mondială, migrația economică, APL se confruntă primii și direct cu consecințele migrației; urbanizarea, problemele demografice, prognozele de creștere a populației continentului African către 2050 până la 2,4 trilioane de oameni; controlul asupra crimei organizate, cu caracter transfrontalier; diferența de dezvoltare Nord-Sud, sinergie globală; capitalizarea expertizei existente. Participarea la conferință ne-a convins suplimentar că CALM ul promovează o politică actuală, adecvată necesităților Republicii Moldova și în corespundere cu trendul de dezvoltare a civilizației modern”.

”Am fost surprins de discursurile reprezentanților diferitor țări din Africa și America Latină care au abordat întocmai aceleași întrebări  pe care le au autoritățile publice locale din Republica Moldova: partenerii de dezvoltare să exercite presiuni asupra autorităților centrale pentru repartizarea adecvată a resurselor, pentru precizarea competențelor delegate, transferul de competențe însoțite de mijloacele necesare etc.!”

Expertul CALM, Alexandru Osadci, a subliniat valoarea unor astfel de dezbateri, dar și prezența delegației din țara noastră, care a pus punctele pe ”i” în probleme importante privind descentralizarea, dar și evoluțiile/involuțiile pe care le-a înregistrat țara noastră pe acest segment: ”Uniunea Europeana este în căutarea oportunităților și diversificarea programelor pentru autoritățile locale. În urma unor astfel de întâlniri, ponderea programelor destinate autorităților locale, inclusiv a celor de investiții capital, va crește semnificativ. Respectiv, asistența pentru derularea proiectelor de cooperare descentralizată dintre autoritățile locale din Uniunea Europeana și din alte țări va fi mai mare și vor fi susținute de Uniunea Europeana în măsură mai avansată.  O atenție deosebită va fi acordată de către Uniunea Europeană susținerii asociațiilor autorităților locale, așa cum este CALM, organizație care reprezintă majoritatea covârșitoare a APL din Republica Moldova”.

Forumul, organizat în comun de Comisia Europeană și Comitetul European al Regiunilor, reprezintă o formă unică de dialog între regiuni și orașe pe tema cooperării pentru dezvoltare. Evenimentul oferă cadrul pentru întâlnirea a peste 600 de reprezentanţi ai autorităţilor locale şi regionale din UE şi ţările sale partenere din Africa, zona Caraibelor şi Pacificului şi din America Latină. Înființat în 1994, CoR a fost creat pentru a aborda două aspecte principale. În primul rând, aproximativ trei sferturi din legislația UE este pusă în aplicare la nivel local sau regional și, prin urmare, este logic ca reprezentanții locali și regionali să aibă un cuvânt de spus în elaborarea noii legislații a Uniunii Europene. În al doilea rând, au existat temeri că se adâncește decalajul între public și procesul de integrare europeană; o modalitate de a corecta acest decalaj o constituie implicarea nivelului de guvernare cu reprezentanți aleși, aflat cel mai aproape de cetățean.Imprimare