În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz privind REGULAMENTUL privind emiterea Avizului general la documentația de urbanism.

În proiect se menționează că Reglementul are ca scop stabilirea modalității și procedurii unice de elaborare și emitere a avizului general pentru documentația de urbanism de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale ca autoritate a administrației publice centrale cu funcții de avizare a documentației de amenajare a teritoriului și urbanism stabilite prin Anexa din Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi și reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișier:
Regulament spre avizare.semnat

Imprimare