În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul Strategiei de alimentare cu apă și sanitație a Republicii Moldova.

Strategia AAS se bazează pe documente cheie aprobate la nivel naţional, cum sunt Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (revizuite în anul 2007), Strategia Naţională de Dezvoltare 2008-2011, Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 2010-2012, ţintele şi termenele de implementare din cadrul Protocolului Apa şi Sănătatea, aprobat prin ordinul comun al Ministrului Sănătăţii şi Ministrului Mediului (20.10.2010).

Strategia AAS are scopul de a prezenta un traseu actualizat şi detaliat pentru dezvoltarea sectorului AAS atât pe termen scurt (3-5 ani, până în 2017) cât şi pe termen mai lung (6-15 ani, până în 2027).

Obiectiv general constituie, crearea unui cadru de planificare pentru asigurarea graduală a accesului la apă sigură şi sanitaţie adecvată pentru toate localităţile şi populaţia din Republica Moldova, până în anul 2027, contribuind astfel la îmbunătăţirea sănătăţii, demnităţii şi calităţii vieţii şi susţinând dezvoltarea economică a ţării

În acest context, CALM solicită membrilor să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.mdion.beschieru@calm.md.
Persoană de contract – Ion Beschieru, Coordonator asistență și expertiză juridică.

 

Strategia de alimentare cu apă și sanitație a Republicii Moldova

 Notă informativă la proiectul Strategiei de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie a Republicii Moldova (AAS) pentru anii 2014-2027

Planul de Acţiuni pentru implementarea Strategiei AAS a Republicii Moldova (2014-2017)

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire aprobarea Strategiei de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie a Republica Moldova pentru anii 2014- 2027

 

Imprimare