În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Comisiei Administratie Publică și Dezvoltare Regională a Parlamentului Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul legii nr.94 din 6 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014.

Modificările ţin în special de problemele care au apărut în procesul implementării prevederilor şi care urmează a fi soluţionate, precum şi de necesitatea corectării unor erori de conţinut, necorespunderi identificate în procesul de elaborare prevederilor legii prenotate. Potrivit autorilor necesitatea realizării modificărilor și completărilor de rigoare apare în vederea excluderii deficienţelor atît de ordin teoretic, cît şi practic ale normelor.

 În textul legii se propune a modifica modalitatea de contractare a personalului temporar pentru recensămînt altfel decît prin contract individual de muncă, din motive economice.

În nota informativă a proiectului dat se menționează că au fost corelate drepturile şi obligaţiile respondenţilor prin introducerea obligativităţii de prezentare corectă, deplină şi reală a informaţiei sub propria răspundere, iar prezentarea eronată sau neprezentarea acesteia să se pedepsească contravenţional conform legislaţiei în vigoare.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.mdstanislav.maican@calm.md.

Persoană de contract – Stanislav Maican, Expert juridic CALM.

 

Proiectul legii nr.94 din 6 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014

Imprimare