În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz privind proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei privind calcularea tarifelor pentru unele servicii publice de gospodărie comunală din domeniul gestionării deșeurilor.

Scopul proiectului constă în instituirea un cadru metodologic unic pentru stabilirea tarifelor la unele servicii publice de gospodărie comunală din domeniul gestionării deșeurilor municipale, precum și eficientizarea și uniformizarea procesului de calculare și aprobare a tarifelor la aceste servicii de către autoritățile administrației publice locale.

Potrivit autorilor necesitatea elaborării şi aprobării unei metodologii de stabilire a tarifelor la serviciile publice de gestionare a deșeurilor este fundamentată atât de Legea serviciilor publice de gospodărie comunală, nr. 1402/2002, Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, cât și de situația factologică constatată în urma unor analize comprehensive la capitolul aplicării tarifelor pentru aceste servicii. Beneficiarii proiectului sunt autorităţile administrației publice locale din Republica Moldova.

Rezultatul scontat de pe urma aprobării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei privind calcularea tarifelor pentru unele servicii publice de gospodărie comunală din domeniul gestionării deșeurilor constă în investirea prin lege a autorităților administrației publice locale cu competențe exclusive privind înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor publice de gospodărie comunală.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișiere:
analiza-de-impact
nota-informativa
proiect HG

Imprimare