În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru de a veni cu un aviz privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative – Reglementarea de stat a regimului proprietatii funciare, cadastrul funciar de stat si monitoringul de stat, Codul Funciar, Codul Contraventional, Cadastrul bunurilor imobile, Controlul de stat asupra activitatii de intreprinzator.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.mdstanislav.maican@calm.md.

Persoană de contract – Stanislav Maican, Expert juridic CALM. 

Proiectul pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Imprimare