În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Cancelariei de Stat privind proiectul de hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (număr unic 216/MF/2019), autor – Ministerul Finanțelor.

În nota informativă se menționează că prezentul proiect de lege a fost elaborat întru aducerea în concordanță cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale nr.181/2014. 

Potrivit autorilor modificările propuse vizează:

– preluarea și transpunerea noilor reglementări din legea cadru privind finanțele publice;

– înlăturarea discrepanțelor și neclarităților;

– asigurarea coerenței normelor juridice și excluderea ambiguităților;

– încorporarea normelor juridice speciale aplicabile autorităților/instituțiilor bugetare finanțate de la bugetele locale în partea ce se referă la supravegherea și auditul public extern.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md

Fișier:

Proiectul HG

Imprimare