În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Cancelariei de Stat cu privire la proiectul de hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere (număr unic 213/MF/2019), autor – Ministerul Finanțelor.

În nota informativă a proiectului se menționează că Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere conturează procesul de negociere prin care autoritatea contractantă se consultă și negociază clauzele contractuale cu unul sau mai mulți fuznizori, executanți sau prestatori. 

Elementele noi ale proiectului sunt:

– derularea procedurilor de negociere exclusiv prin utilizarea Sistemului Informațional Automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice”;

– atribuirea unui contract de achiziții publice pentru bunuri și servicii prin procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunț de participare folosind licitația electronică.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md

Fișier:

Proiectul HG

Imprimare