În adresa CALM a fost expediat spre avizare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2025) (număr unic 502/MF/2024), autor – Ministerul Finanțelor.

Potrivit autorilor, elaborarea prezentului proiect de lege este condiționată de necesitatea perfecționării și ajustării legislației bugetar-fiscale și vamale la evoluția proceselor economice și sociale, precum și din necesitatea consolidării veniturilor bugetare în vederea finanțării cheltuielilor publice.

În nota informativă se menționează că proiectul urmărește continuarea progresivă a procesului de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, prioritar, în partea ce ține de simplificarea și concretizarea procedurilor de administrare vamală, de TVA și accize prin intervenții minore ce urmăresc anularea unor facilități fiscale și vamale, armonizarea complexă urmând a fi realizată pe termen scurt și mediu prin prisma politicilor fiscale și vamale pentru anii viitori.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișier:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2025) (număr unic 502/MF/2024)

Imprimare