Un seminar de instruire pentru primarii și consilierii locali la primul mandat din localitățile raionului Cahul a avut loc la 13 iunie.
Experții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) i-au familiarizat pe aleșii locali cu specificul politicilor publice locale, cadrul normativ și instituțional din acest domeniu, i-au ajutat să înțeleagă mai bine procesul de dezvoltare economică locală, să afle care sunt elementele cheie ale managementului proiectelor și cum să contribuie la dezvoltarea echitabilă și uniformă a regiunii pe care o reprezintă.


Totodată, cei prezenți la eveniment au aflat noi informații despre documentele strategice naționale ce vizează domeniul dezvoltării socio-economice a regiunilor; a GAL-urilor și a localităților, printre acestea fiind Strategia de reformă a administrației publice din R. Moldova pentru anii 2023-2030; Strategia de dezvoltare „Educația 2023-2030” și Strategia energetică a R. Moldova până în anul 2030. cadrul național de monitorizare a implementării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030.
Politica de coeziune teritorială, dar și programele naționale și regionale de dezvoltare locală și regională, de asemenea, au fost supuse atenției participanților la eveniment. În contextul parcursului european al Republicii Moldova, aleșii locali la început de cale au fost informați despre Abordarea LEADER – o metodă a Uniunii Europene de susținere a dezvoltării rurale la nivel local în scopul revitalizării zonelor rurale și creării locurilor de muncă.
Alte subiecte abordate au vizat menirea grupurilor de acțiune locală (GAL), ce presupune cooperarea intercomunitară și care sunt beneficiile acestui tip de asociere a comunităților, componentele proiectelor, proceduri și mecanisme general aplicabile la elaborarea și implementarea unui proiect, rolul acestora în dezvoltarea localităților.


Experții CALM au subliniat faptul că cei mai mari importanți parteneri care contribuie la dezvoltarea durabilă a localităților și a statului nostru sunt țările Uniunii Europene, iar unica șansă de a construi un trai decent la noi acasă este parcursul european al R. Moldova.
Activitatea a fost realizată în baza Acordului încheiat între PNUD Moldova și Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), cu suportul financiar al Ministerului pentru Europa și Afaceri Externe al Republicii Franceze.

Imprimare