În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER (număr unic 112/MAIA/2022), autor – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Regulamentul stabilește condițiile și procedura de verificare, examinare, selectare, aprobare și acordare a subvențiilor, implementare,
și monitorizare a măsurilor de sprijin financiar:
Măsura nr. 1. Sprijin pentru funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală;
Măsura nr. 2. Susținerea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală.

În nota informativă a proiectului se menționează că implementarea prezentului act normativ va crea beneficii sociale, acoperind un număr seminificativ de beneficiari, beneficii economice, relevând un număr considerabil de locuri de muncă și afaceri viabile ce urmează să funcționeze în zonele rurale, precum și beneficii fiscale, stimulând activitatea economică a localităților rurale și favorizând ulterior contribuțiile beneficiarilor în bugetul de stat.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișier:
proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER (număr unic 112/MAIA/2022)

Imprimare