În adresa CALM a fost expediată o solicitare de aviz privind proiectul de hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (modernizarea reglementărilor aplicabile unor sisteme informaționale partajate) (număr unic 249/MDED/2024), autor – Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

În nota informativă se menționează că scopul principal al modificărilor este de a asigura punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 321/2023 pentru modificarea unor acte normative (stimularea dezvoltării și utilizării serviciilor electronice). Această lege a adus o serie de modificări importante în ceea ce privește modul de interacțiune între beneficiarii și prestatorii de servicii publice, cu accentul pus pe utilizarea mijloacelor electronice pentru sporirea accesibilității la serviciile publice esențiale.
Principalele reglementări adoptate prin legea respectivă includ introducerea buletinului de identitate digital, permisului de conducere digital și certificatului de înmatriculare digital. Aceste documente în format digital vor fi generate și utilizate prin intermediul aplicației guvernamentale integrate a serviciilor electronice (EVO), ceea ce necesită unele ajustări în hotărârile de Guvern pentru a implementa acest sistem eficient și sigur.

De asemenea, modificările legislative adoptate vizează reglementarea unui mecanism adecvat pentru asigurarea sustenabilității registrelor de stat și a platformei de interoperabilitate, precum și consolidarea cadrului normativ în materie de documente electronice și schimb de date. Aceste aspecte necesită modificări și actualizări ale cadrului subsecvent pentru a stabili un cadru clar și coerent pentru funcționarea acestor sisteme în conformitate cu prevederile legale. Proiectul cuprinde și reglementări pentru punerea în aplicare a instrumentului de compensare a cheltuielilor pentru posesorii de registre de stat care furnizează date prin intermediul platformei de interoperabilitate. Acest instrument necesită reglementări specifice pentru a asigura un echilibru corect între costurile suportate de furnizorii de date și beneficiile pe care le aduc utilizatorilor finali.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișier:
Proiectul HG-249-mded-2024

Imprimare