În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz privind proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a administrației publice din Republica Moldova pentru anii 2023-2030 (număr unic 92/CS/2023), autor – Cancelaria de Stat

În proiect se menționează că Strategia de Reformă a Administrației Publice din Republica Moldova reprezintă un document de politici publice unitar, coerent și cuprinzător care descrie viziunea, scopul, obiectivele, acțiunile și resursele necesare procesului de transformare/perfecționare al administrației publice din Republica Moldova la nivel central și local pentru anii 2023-2030, în vederea aderării la Uniunea Europeană spre sfârșitul acestei perioade.

Strategia de reformă a administrației publice din RM vine să susțină implementarea reformelor pe cinci componente (1.Managementul Funcției Publice și al Funcționarilor Publici; 2. Cadrul instituțional al Administrației Publice Centrale; Sistemul de Planificare Strategică și Elaborare a Politicilor Publice; Debirocratizare și Dezvoltarea Serviciilor Electronice; 5. Administrația Publică Locală).

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișier:

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a administrației publice din Republica Moldova pentru anii 2023-2030 (număr unic 92/CS/2023)

Imprimare