În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Cancelariei de Stat privind proiectul de dispoziție cu privire la aprobarea Planului de acţiuni „Memorie. Onoare. Respect” pentru consolidarea încrederii și îmbunătățirea protecției sociale și de drept a veteranilor de război pentru perioada 2020-2023 (număr unic 802/MA/2020), autor – Ministerul Apărării.

În nota informativă se menționează că Planul prevede obiective distinse în domeniul vizat pentru autorităţile publice centrale şi locale, precum şi sporirea potenţialului şi competenţelor Consiliul naţional pentru problemele veteranilor de război.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Imprimare