În nota informativă a proiectului în cauză se menționează că scopul proiectului de lege pentru modificarea Legii privind finanțele publice locale este de a facilita finanțarea unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în ceea ce privește, cheltuielile capitale și anume investițiile capitale și reparațiile capitale. La momentul actual legislația bugetar-fiscală este ambiguă în reglementarea transferurilor speciale, iar finanțarea cheltuielilor capitale se efectuează prin intermediul unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, fapt ce lezează autonomia unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi. 

În acest context, CALM solicită membrilor să expedieze propuneri, recomandări și obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Persoană de contract – Ion Beschieru, Coordonator asistență și expertiză juridică. 

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, ion.beschieru@calm.md.

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind finanlele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, inregistrat in Parlament cu nr. 3118 din 20.12.2012.

Imprimare