Drept urmare a mai multor discuții purtate de CALM cu reprezentanții autorităților publice centrale, a fost lansată inițiativa elaborării unui proiect de lege ce prevede ca angajații autorităților publice locale să poată beneficia de o indemnizație lunară de până la 40% din salariul de bază, în calitate de supliment la salariu, în condițiile în care salariile acestora sunt foarte mici.

Astfel, în rezultatul aprobării la sfârșitul anului 2022 a unei Legi, Guvernul urma să elaboreze un regulament în care să fie stipulate criteriile și condițiile de stabilire a acestei indemnizații lunare. CALM a venit cu mai multe propuneri încă de la etapa inițială a elaborării regulamentului, iar în luna aprilie Guvernul a venit cu un proiect a hotărârii de Guvern prin care urmează a fi aprobat un astfel de regulament.  La prima etapă de avizare, au fost constatate mai multe carențe, în mod special privind modul de stabilire a capacității administrative – unul dintre criteriile care influențează mărimea indemnizației, respectiv CALM a propus mai multe modificări în vederea perfecționării acestui regulament – explică experta CALM, Cătălina Scorțescu.

Potrivit legii, capacitatea administrativă este recunoscută ca fiind adecvată statutului legal al unei autorităţi publice locale atunci cînd cheltuielile administrative ale acesteia nu depăşesc 50 la sută din suma totală a veniturilor proprii și a defalcărilor de la impozitele și taxele de stat.

După definitivarea regulamentului, recent acesta a fost trimis CALM spre avizare repetată și s-a constatat că au apărut unele prevederi care nu se regăseau în proiectul inițial. „Aceste așa-numite inovații se referă la faptul că în acest proces intervine Ministerul Finanțelor care, inițial, nu avea o astfel de împuternicire. Credem că prin elaborarea de către Ministerul Finanțelor a unei metodologii de calcul a capacității administrative se va mai crea un impediment în stabilirea acestei indemnizații”, constată Cătălina Scorțescu.

CALM consideră că intervenția Ministerului Finanțelor în acest caz este o ilegalitate, deoarece depășește limitele competențelor instituite prin legea prin care au fost aprobate modificările care stabilesc dreptul Consiliilor locale de a aproba indemnizații lunare pentru personalul său. De asemenea, a dispărut definiția cheltuielilor administrative care, pe parcursul anilor, erau interpretate și rămâneau la discreția APC.  „În funcție de interesele sale, uneori politice sau de altă natură, APC putea să determine dacă o administrație publică locală are sau nu capacitate administrativă. În toate situațiile CALM opta pentru claritate, evidențiind că cheltuielile administrative trebuie să se rezume la cheltuieli efectuate pentru întreținerea aparatului autorității administrației publice locale, care includ: cheltuieli de personal, cheltuieli pentru procurarea/achiziționarea bunurilor necesare activității acestora (mobilier, tehnică de calcul) și cheltuieli pentru achitarea serviciilor de utilitate publică. Însă, deoarece o astfel de noțiune nu era definită, se făceau adesea speculații în acest sens.”

În avizul final, CALM a intervenit cu propuneri de clarificare pentru a nu fi comise interpretări sau abuzuri și pentru a exista reglementări pe interesul tuturor. „Această intervenție a Ministerului Finanțelor constituie o practică vicioasă de mai mulți ani, când se emiteau circulare, metodologii, fiind depășite competențele, limitând autonomia locală și astfel existând un instrument ce ar putea favoriza anumite autorități publice locale în defavoarea altora. Urmează să aflăm care va fi opțiunea finală a autorilor și sperăm că propunerile CALM vor fi luate în considerare”, a conchis experta CALM.

Imprimare