Unul dintre subiectele puse în discuție în cadrul ședinței Consiliului de Integritate din 19 octombrie a vizat modul de activitate al Inspectoratului de integritate în raport cu autoritățile administrației publice locale.

Expertul CALM, membru al Consiliului de Integritate al ANI Viorel Rusu a atras atenția asupra problemelor privind aplicarea legislației din domeniul integrității în privința aleșilor locali si asupra faptului că reprezentanții APL necesită mai multe instruiri și suport deoarece au un mandat limitat (patru ani) și adesea nu sunt familiarizați cu rigorile legislației din domeniul integrității, iar serviciile de suport juridic, mai ales în localitățile rurale, nu există: „Am constatat că adesea alesul local se adresează cu cerere la ANI pentru a soluționa un
conflict de interese, iar autoritatea nu oferă nici un răspuns și peste o anumită perioadă emite un act de constatare privind sancționarea alesului local care anterior s-a adresat la ANI exact cu această problemă.”

În altă ordine de idei, Viorel Rusu a amintit că aleșii locali (de regulă consilierii) sunt funcționari sau angajați în cadrul unei autorități sau instituții de alt nivel (altă localitate), adică sunt structuri nesubordonate. „Deși legislația permite asemenea activități concomitente, structurile ANI aplică legislația în mod restrictiv și defavorabil și persoana trebuie să aleagă una dintre aceste funcții. În urma unor asemenea acțiuni, există riscul să rămânem fie fără aleși locali pregătiți, fie fără funcționari la nivel local unde deja sunt
foarte multe funcții vacante.” Reprezentanții ANI au menționat că în rezultatul modificărilor recente din legislația  privind funcționarul public, problema a fost rezolvată și ANI interpretează și aplică legea așa cum a atras atenția CALM prin adresările precedente.

În acest context, Viorel Rusu, dar și alți membri ai Consiliului de Integritate au solicitat să fie analizate modalitățile de aplicare justă și nediscriminatorie a legislației în domeniul incompatibilităților și a conflictului de interese, în special la nivel local; să fie identificate mijloacele de prevenire, inclusiv de reacționare promptă și soluționare chiar de la etapa incipientă a unui conflict de interese; dar și să fie aplicate uniform una sau altă forme dă răspundere juridică,  reieșind și din principiul caracterului faptei și individualizării răspunderii pentru încălcarea legislației.  Conform datelor statistice prezentate în ședință, circa 95 % din toate cazurile examinate de ANI se referă la APL.  S-a decis ca în planurile și
strategiile ANI să fie atrasă o atenție deosebită acestor probleme, inclusiv să fie examinată posibilitatea existenței unor consilii specializate cu caracter ștințifico-practic care să acorde suport structurilor responsabile din cadrul ANI la aplicarea justă și nediscriminatorie a legislației în domeniul integrității.”

Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare