La 11 mai 2023, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a convocat în ședință Grupul de lucru, instituit prin Ordinul nr. 34/2023, în vederea elaborării proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice.

Modificarea Legii nr.29/2018 este necesară în scopul eliminării blocajelor existente și facilitării procesului de delimitare a proprietății publice, acțiune prevăzută și de Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.90/2023.

Din partea autorităților administrației publice locale au parvenit numeroase plângeri asupra problemelor de delimitare a bunurilor unităților administrativ-teritoriale și imposibilitatea punerii acestora în valoare. În special, plângerile vizează tergiversarea ori chiar blocarea procesului de delimitare de către reprezentanții Agenției Proprietății Publice și/sau a autorităților centrale de specialitate, cărora Agenția Proprietății Publice le pasează decizia de „coordonare”.

Grupul de lucru, format din reprezentanți ai CALM, Agenției Proprietății Publice, Agenției Relaţii Funciare şi Cadastru, Agenției Servicii Publice, a supus dezbaterilor mai multe propuneri și aspecte dificile ce urmează a fi luate în considerare la elaborarea proiectului de lege.

Reprezentantul CALM, Igor Cristal, a propus simplificarea maximală a paradigmei delimitării proprietății publice, astfel încât reprezentanții statului și ai autorităților administrației publice locale să ofere executanților lucrărilor de delimitare informațiile și temeiurile disponibile în privința bunurilor sale pentru perfectarea materialelor de delimitare și care să execute nestingherit lucrările, iar la perfectarea și confruntarea listelor bunurilor delimitate să fie trecute  cele care se suprapun, prin procedura de consultare și soluționare a întâmpinărilor autorităților publice interesate, iar cele nesoluționate amiabil, să fie remise spre soluționare finală a apartenenței de către instanța de judecată. De asemenea, s-a examinat și conceptul prin care statul, într-o perioadă de timp determinată, să își separe bunurile sale din teritoriul unităților administrativ-teritoriale. Ambele concepte propuse au fost supuse criticii de către reprezentanții Agenției Proprietății Publice, care au declarat că dețin pe deplin capacitatea de a „coordona” în termen rezonabil toate materialele de delimitare a bunurilor proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale.

Reprezentantul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a mai propus identificarea unor categorii de bunuri, cum ar fi pășunile, casele de locuit individuale și terenurile aferente, loturile pomicole ș.a., care să fie excluse din procedura „coordonării” cu Agenția Proprietății Publice, pe motiv că legislația prevede expres că aceste bunuri sunt doar a unităților administrativ-teritoriale.

De asemenea, s-a mai discutat despre oportunitatea ca bunurile care deja au fost delimitate anterior, în temeiul legislației în vigoare la etapa delimitării, să nu mai fie supuse în mod repetat procedurii de delimitare.

În sensul propunerilor discutate, reprezentantul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a relevat că va propune atenției Grupului de lucru, în termen de două săptămâni, un concept consolidat al proiectului de lege, care va fi supus ulterior dezbaterilor, consultărilor publice și avizării.

Imprimare