La 10 octombrie 2023, Comisia administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova a organizat audieri publice asupra proiectului de lege care prevede instituirea votului electronic în consiliile locale de nivelul întâi și nivelul al doilea.

La ședință au participat reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale, ai Consiliului Audiovizualului, ai unor asociații obștești, autorii inițiativei legislative – deputații Victor Spînu și Alina Dandara, precum și reprezentantul CALM, expertul Igor Cristal.

Doamna Larisa Voloh, Președinta comisiei parlamentare a relatat că proiectul de lege prin care se propune instituirea opțională a votului electronic (pe lângă votul obișnuit, prin ridicarea mâinilor și numărarea voturilor, precum și votul nominal) în consiliile locale de nivelul I și II a fost aprobat în prima lectură de Parlament și această inițiativă legislativă a fost elaborată pentru a asigura transparența și accesul cetățenilor în procesul decizional. Proiectul de lege prevede opțiunea pentru APL ca să aprobe propriile regulamente care să prevadă posibilitatea consilierilor locali de a vota prin mijloace electronice proiectele de deciziile. Totodată, dispozitivele de vot electronic vor putea fi utilizate și pentru verificarea cvorumului și totalizarea rezultatelor votării. Ulterior, rezultatul votului și procesele-verbale ale ședințelor se vor publica pe pagina web oficială a APL. Proiectul mai prevede că ședințele consiliilor locale pot fie transmise în direct.

Au existat dezbateri, în special, asupra următoarelor aspecte ale proiectului: s-a propus ca votul electronic să fie unul cât mai facil din punct de vedere a mijloacelor digitale, să nu fie prea costisitor și sofisticat, inclusiv să fie examinată posibilitatea votării la distanță, cu ulterioara aplicare a semnăturii electronice în procesul-verbal al ședinței sau în alt document confirmativ.

De asemenea, s-a propus ca difuzarea în direct a ședințelor consiliilor să nu fie prevăzută/admisă doar pentru entitățile publice, ci și pentru orice furnizor mass-media care dorește acest lucru și dispune de posibilități tehnice. De asemenea, a fost pusă în discuție și durata (în proiect – 2 minute) în care trebuie exercitat votul electronic în cadrul unei singure proceduri de vot.

Reprezentantul CALM a venit cu mai multe propuneri redacționale de completare, substituire sau excludere a unor cuvinte utilizate în textul proiectului de lege, cu propunerea de completare cu o normă de trimitere și anume că: „Proiectele de decizii ale consiliilor locale întru executarea hotărîrilor judecătorești se supun votului consilierilor prin apel nominal în conformtate cu prevederile art. 152 alin. (4) din Codul contravențional nr. 443/2004″, precum și cu propunerea de inserare și explicare în textul proiectului a noțiunii de „vot electronic” în sensul proiectului în cauză.

La finalizarea dezbaterilor, doamna Larisa Voloh, președinta comisiei parlamentare, a dat asigurări că toate propunerile pe marginea proiectului de lege vor fi analizate, iar după definitivarea documentului, inițiativa legislativă va fi propusă spre adoptare în plenul Parlamentului.

Imprimare