În legătură cu faptul că pe parcursul a peste 20 de ani de când a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 24/1995 au avut loc modificări esențiale în raporturile funciare și în documentația aferentă, inclusiv disfuncțiile existente la raportarea și aprobarea anuală a bilanțului (cadastrului) funciar, a devenit stringentă necesitatea actualizării conținutului acestei documentații la realitățile actuale, inclusiv cele rezultate din modernizarea Codului civil și delimitării proprietății publice.

La invitația Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a Republicii Moldova, la 20 aprilie 2023 s-a desfășurat prima ședință a grupului de lucru instituit prin ordinul Viceprim-ministrului, ministrului Vladimir Bolea, nr. 32 din 06.04.2023, în scopul perfectării modificărilor la Hotărârea Guvernului nr. 24/1995 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar general. La ședință au luat parte 14 din cei 16 membri ai grupului de lucru desemnați, inclusiv expertul juridic al CALM Igor Cristal, conducător al grupului de lucru fiind Vasile Șarban, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

În scopul actualizării conținutului documentației cadastrului funciar general, prin ordinul respectiv s-a stabilit că membrii grupului de lucru vor examina prevederile actuale ale Hotărârii Guvernului nr. 24/1995 şi ale actelor normative conexe și vor prezenta Conducătorului grupului de lucru  pentru sistematizare propunerile și viziunile. De asemenea, s-a convenit să fie înaintate propunerile conceptuale ale fiecărui membru până la data de 12 mai curent, în format electronic, pe adresa de email: vasile.nemtanu@maia.gov.md.

Ulterior, propunerile sistematizate vor fi analizate și discutate în ședințele grupului de lucru, cu atragerea, în caz de necesitate și a altor specialiști. Urmează ca până la finele lunii mai curent să fie examinate și aprobate concluziile finale ce țin de elaborarea modificărilor la Hotărârea Guvernului nr. 24/1995 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar general (sau elaborarea și aprobarea unui nou Regulament).

Responsabil de elaborarea și prezentarea modificărilor la Hotărârea Guvernului menționată a fost stabilit Serviciul îmbunătățiri funciare și fond funciar din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, care, după caz, va asigura convocarea grupului de lucru în scopul monitorizării și susținerii acestui proces.

Imprimare