În perioada 4-6 Octombrie 2023,  reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM ) participă la Forumul Internațional  Urban Marmara (MARUF) la Istanbul, primul forum urban național din Turcia.

MARUF este un forum urban internațional organizat bienal de Uniunea Municipalităților din Marmara.

MARUF își propune să găsească modalități alternative de discutare a problemelor urbane pentru a contribui la implementarea Noii Agende Urbane, în colaborare cu toate părțile interesate la nivel local, regional, național și internațional, MARUF are ca obiectiv:

–  analiza impactului economic, politic, social și ecologic al urbanizării asupra vieții oamenilor și orașelor;

–  creșterea gradului de conștientizare a necesității urbanizării sigure, incluzive, rezistente și durabile;

– contribuirea la transformarea orașelor pentru a le face mai locuibile și mai echitabile;

–  identificarea soluțiilor la provocările cu care se confruntă orașele și multiplicarea bunelor practici la nivel global;

–  punerea în discuție a modurilor de consolidare a rolului orașelor și a guvernelor locale în caz de situații de urgență și provocări globale;

–  dezvoltarea fluxului de informații și a rețelelor între orașe și orașe-regiuni.

Motto-ul MARUF „Orașele Dezvoltă Soluții” reprezintă esența orașelor în calitate de catalizatoare de probleme, dar și ca incubatoare de soluții și oferă un loc de întrunire pentru descoperirea și celebrarea puterii de transformare a acestora. MARUF explorează diverse teme legate de urbanism, cum ar fi guvernanța, managementul mediului, locuințe, migrație, spațiu public, managementul dezastrelor și riscurilor, incluziunea, infrastructura, mobilitatea, dezvoltarea locală, schimbările climatice și multe altele, în conformitate cu Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, cu o abordare interdisciplinară și intersectorială.

Tema principală din acest an vizează reziliența și viitorul. În condițiile în care astăzi viața oamenilor și ecosistemul sunt afectate de poluare, urmează să identificăm soluții pentru „reziliență” care ar trebui să însemne nu doar rezistența la crize și revenirea la starea anterioară, dar și soluții de a face față provocărilor și de a ne adapta condițiilor noi. Anul acesta MARUF se concentrează pe soluțiile ce presupun mai mult decât reziliența, fiind abordate cerințele de bază ale unei vieți durabile și de calitate pentru toată lumea din orașe, astfel încât localitățile urbane să devină rezistente și incluzive. MARUF  reunește toate părțile interesate, inclusiv reprezentanți ai guvernelor naționale, regionale și locale, sectorului privat, ONG-uri, universități și alte părți interesate care joacă un rol crucial în proiectarea, transformarea și guvernarea orașelor.

 

Președinta Rețelei Femeilor din cadrul CALM, primara de Cruzești, municipiul Chișinău, Violeta Crudu, a participat la panelul de discuție „Liderismul femeilor pentru comunități rezistente” axându-se pe răspunsul APL la nevoile femeilor și fetelor refugiate din Ucraina.

„90% dintre refugiați reprezentă femei și copii, astfel gestionarea crizei refugiaților din perspectiva de gen este una esențială. Necesitățile femeilor și fetelor sunt diferite de cele ale bărbaților, în orice situație s-ar afla. În acest context, CALM, cu suportul UN Women și UNDP, a înființat o Unitate de Coordonare și Răspuns în Criză pentru Refugiați (Celula de Criză) care a fost o punte de legătură între APL-APC-Donatori-ONG. Astfel CALM oferă până în prezent expertiză juridică, informațională și de capacitare pentru localitățile care găzduiesc refugiați”, a afirmat Violeta Crudu.

Panelul de discuție „Liderismul femeilor pentru comunități rezistente” a fost organizat de către NALAS – Rețeaua Asociațiilor APL din Sud-estul Europei și susținut de UN Women.

Coordonatoarea de proiecte din cadrul CALM, Irina Luncașu, participă la ședința NALAS a ofițerilor de legătură pentru a discuta direcții strategice de dezvoltare a activității NALAS pentru perioada curentă și imediat următoare. Totodată, expertul CALM Viorel Rusu participă la grupul de lucru NALAS pentru eficiența energetică.
Imprimare