Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul (IDIS Viitorul) și Asociația Obștească Promo-LEX (Promo-LEX) au decis să constituie „Coaliția pentru descentralizare” prin semnarea unui Memorandum de colaborare și stabilirea unui plan de acțiuni.

Marți, 21 iunie, la sediul agenției de presă IPN a avut loc o conferință de presă în cadrul căreia reprezentanții celor 3 instituții (Viorel Furdui, Igor Munteanu, Veaceslav Ioniță și Nicolae Panfil) au prezentat ce își propune să întreprindă Coaliția pentru descentralizare, de ce este nevoie de mai multă descentralizare și autonomie locală și care este impactul așteptat al eforturilor coaliției.  

Coaliția pentru descentralizare va coordona și gestiona mai multe platforme de susținere și dialog între guvernul central și autoritățile locale pentru a fixa, de comun acord, o agendă națională pentru cele mai importante modificări legislative și ajustări instituționale în domeniul puterilor locale.  

Coaliția pentru descentralizare își propune:

  1. Să contribuie eficient și competent la consolidarea guvernării descentralizate în Republica Moldova, care să conducă la întărirea și extinderea subsidiarității, autonomiei locale și optimizării funcțiilor și resurselor puterilor locale. 
  2. Extinderea bazei finanțelor locale în condiții de transparență, eficacitate și legalitate a deciziilor puterilor locale în stat. 
  3. Participarea activă, responsabilă și calificată la toate etapele de recalibrare a puterilor locale de nivelul I și II, oferindu-și toată susținerea și priceperea la identificarea opțiunilor de reformă, scenariile optime, evaluarea impactului și mobilizarea actorilor locali și regionali în vederea implementării acestor reforme.

Coaliția este o inițiativă voluntară formată la inițiativa celor 3 asociații. Ideea creării unei asemenea platforme a pornit de la  faptul că reformarea administrației publice a fost mereu o prioritate strategică a autorităților, fiind prevăzută în mai multe documente de politici naționale, programe de guvernare  și angajamente politice, inclusiv în raport cu obligațiile Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei, deopotrivă cu angajamentele mult mai complexe pe care statutul de țară-candidat în procesul de aderare la Uniunea Europeană le comportă. 

Imprimare