Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a sprijinit 100 de întreprinderi din Republica Moldova, în vederea beneficierii de consultanță pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice în cadrul acestora. Acest program, finanţat de Guvernul Suediei, facilitează colaborarea întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM-uri) din Republica Moldova cu consultanţii locali din domeniul eficienţei energetice, cu scopul de a reduce consumul de energie, de a îmbunătăţi eficienţa utilizării resurselor şi de a reduce costurile.  

În cadrul acestui program au fost alocate €759,000 pentru sprijinirea ÎMM-urilor ce au colaborat cu 45 de companii de consultanţă în domeniul eficienţei energetice. 

“Guvernul suedez sprijină şi în Republica Moldova subiectele agendei privind eficienţa energetică. Eficienţa energetică reprezintă o afacere. Investiţiile în eficienţa energetică pot aduce profit multor antreprenori din sectorul ÎMM-urilor, datorită costurilor reduse şi competitivităţii sporite pe pieţele europene şi cea din Republica Moldova. Eficienţa energetică constituie, de asemenea, o securitate energetică sporită. În contextul unui consum mai redus, dependenţa de resursele energetice externe devine mult mai simplu de abordat, ceea ce este esenţial pentru Republica Moldova. Şi, nu în ultimul rând, eficienţa energetică înseamnă o lume mai verde pentru noi şi copiii noştri. Toţi trebuie să depunem eforturi în acest sens”, a declarat Ambasadorul Suediei în Republica Moldova, E.S. Dna Ingrid Tersman. 

„Considerăm că tehnologiile eficienţei energetice reprezintă un instrument ce poate revitaliza mediul de afaceri, iar programul are rezultate excelente în acest sens”, a menţionat Julia Otto, Directorul Reprezentanței BERD în Moldova. „Deja la un an după beneficierea de consultanță în cadrul programului EE, optzeci la sută dintre beneficiari au raportat reducerea costurilor energetice sau a consumului de energie, iar 88% au demonstrat creşterea cifrei de afaceri. De asemenea, aceştia au atras investiţii în valoare de peste  €6,9 mln, alocate pentru implementarea măsurilor de eficienţă energetică.”

Din cele 100 de întreprinderi care au beneficiat de program, până la moment, circa jumătate provin din sectorul agroindustrial, 10% dintre acestea sunt specializate în comerţul angro sau cu amănuntul, iar celelalte fac parte dintr-o gamă diversă de industrii, inclusiv construcţii, produse farmaceutice, confecții, transport, turism, etc.

Programul de eficienţă energetică a avut, de asemenea, un impact semnificativ asupra dezvoltării zonelor rurale, peste 60% din companiile beneficiare fiind situate în afara oraşelor principale.

În 2014, BERD va continua să ofere acces la consultanță ÎMM-urilor din Republica Moldova, atât în sfera eficienţei energetice cât şi în alte domenii, precum strategie, marketing, operaţiuni sau tehnologii informaționale și de comunicare. Experţi internaţionali vor oferi, de asemenea, sesiuni de instruire consultanţilor specializați în eficienţa energetică, cu scopul de a împărtăşi cele mai bune practici internaţionale, precum şi propria experienţă în domeniu. 

Programul de eficienţă energetică a fost lansat în 2009 şi îşi propune să sprijine dezvoltarea ÎMM-urilor din Republica Moldova, să crească gradul de conştientizare a importanței beneficiilor din urma aplicării tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic şi a instrumentelor de finanţare pentru ÎMM-uri, să promoveze utilizarea eficientă a resurselor energetice şi să contribuie la procesul de aliniere a proceselor de producţie din Republica Moldova la standardele Uniunii Europene.
BERD este cel mai mare investitor instituţional din Republica Moldova. Până în prezent, Banca a semnat aproximativ 100 acorduri de investiţii în ţară, acoperind domenii precum energia, transportul, sectorul agroalimentar, industria şi sectorul bancar, valoarea cumulată a acestora fiind de peste €900 mln. BERD asigură, de asemenea, un dialog politic intens pentru a aborda principalele provocări de tranziţie în diferite sectoare.

Imprimare