În Republica Moldova continuă procesul de limitare a autonomiei locale!

 Chișinău, la 11 aprilie 2013 și-a desfășurat lucrările Comisia de Specialitate pentru Servicii Publice Locale din Cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). În cadrul ședinței de lucru a fost pusă în discuție inițiativa centralizării competenței de aprobare a tarifelor pentru serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare prestate la nivel de regiune, raion, municipiu sau oraș.

Evenimentul a fost organizat în contextul înregistrării în parlament a proiectului de lege Nr. 122 din 18.03.2013 cu privire la serviciul de alimentare cu apă și canalizare și pregătirea acestuia pentru aprobare în prima lectură. Scopul evenimentului a fost de a veni cu o poziție consolidată a autorităților locale din Moldova în problema centralizării competenței de aprobare a tarifelor la apă, care poate prezenta un precedent și un impact major asupra reformei de descentralizare pe termen lung.

fdsfgdfgdfg fgdfgdfgdfgd

În debutul ședinței Dl. Ion Beschieru a prezentat esența proiectului nr. 122 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare și câteva modele din experiența europeană privind procedura de aprobare a tarifului la acest serviciu.

Autoritățile Publice au menționat că inițiativa de centralizare a competenței de aprobare a tarifului pentru serviciile AAC trezește multe semne de întrebare în contextul descentralizării și consolidării autonomiei locale. Mai mult ca atât, în opinia majorității reprezentanților APL, în forma actuală, acest proiect de lege, contravine literei si spritului principiilor consituționale a autonomiei locale, fiind o acțiune care conduce la îngrădirea și limitarea drepturilor comunităților locale.

Mihai Catan, primar de Molești Ialoveni a menționat că „situația la moment este foarte îngrijorătoare, deoarece în contextul în care educația a fost deja centralizată mai rămâne să centralizăm și competența de aprobare a tarifului ca să terminăm cu reforma de descentralizare. Sunt ferm convins că competența dată nici într-un caz nu poate fi centralizată, APL trebuie să-și păstreze dreptul de a spune ultimul cuvânt”.

În același timp primarii sunt de părerea că la aprobarea tarifului de către consiliul local este necesar avizul motivat al unei structuri competente, care să poată da o apreciere obiectivă referitor la calculul efectuat de către operator în conformitate cu metodologia aprobată de ANRE. În această ordine de idei ANRE ar putea deține competența de avizare a tarifului propus, și nicidecum competența propriu-zisă de aprobare a tarifului.

Primarii au menționat necesitatea identificării unui model care să asigure eficiența economică însă în același timp autoritățile publice locale să-și păstreze dreptul la decizie.

În rezultatul ședinței, au fost înaintate propuneri și recomandări, în baza cătora va fi elaborată poziția generalizată a autorităților locale din Republica Moldova și care va fi adusă la cunoștință factorilor decizionali prin intermediul CALM.

Menționăm că ședința de lucru a avut loc în cadrul proiectului de „consolidare a capacităților Autorităților Publice Locale din Moldova în domeniul gestiunii serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare” implementat de CALM. Scopul principal a proiectului fiind identificarea modelelor eficiente de gestionare a serviciului de apă și canalizare reieșind din specificul activității și competențelor APL.

 

Serviciul de relații cu publicul și comunicare al CALM

Pentru informații suplimentare rugăm să ne contactați la tel. 022 22-35-09, Tel/Fax. 022 22-35-29, 022 21-32-35, sau la adresa electronică info@calm.md, www.calm.md.

Imprimare