Autonomia locală și descentralizarea – sunt cheia unei democrații veritabile și dezvoltării locale social-economice durabile. Autoritățile locale fiind cel mai apropae de nevoile cetățenilor, sunt primele interesate în asigurarea funcționării bune a sreviciilor publice, inclusiv a celor care se află în subordinea autorităților centrale. Suntem siguri că dacă în Republica Moldova s-ar întreprinde acțiuni concrete în domeniul descentralizării și consooldiării autonomiei locale, atunci programele și strategiile guvernamentale ar fi realizate cu mai mult succes, iar situația în domeniul serviciilor publice și a calității vieții oameniilor, ar fi mult mai bună. Tatiana Badan, Președinte CALM

Pe data de 3 mai 2013 in orașul Strășeni a avut loc un eveniment inedit: ceremonia de înmînare în dar a patru autovehicole speciale pentru Serviciul situații excepționale, care au ajuns în Republica Moldova grație efortului depus de primăria orașului Strășeni în colaborare cu CALM și cu suportul partenerilor din Austria


La eveniment au participat reprezentanții primăriei orașului Strășeni în frunte cu dna Valentina Casian, primarul orașului, reprezentanții administrației raionale și ai Serviciului de pompieri, dle Iurie Leancă, prim-ministru interimar al Republicii Moldova, dl Dorin Recean, Ministru al afacerilor interne, președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova Dna Tatiana Badan, reprezentanții organizației austriece de binefacere Concordia, reprezentanții ambasadei Austriei în Moldova, orășeni. Evenimentul a avut loc în centrul orașului Strășeni unde au fost prezentate și expuse autospecialele respective. Autovehicolele sunt mobile, dotate cu utilaj și echipament modern și divers pentru un spectru larg de situații excepționale, inclusiv pentru stingerea de incendii și acțiuni de descarcerare în caz de accidente.

De asemena, la eveniment a participat o delegație austriacă în componența a 15 persoane în frunte cu șeful serviciului de pompieri din Austria, care timp de două zile au instruit reprezentanții serviciului situații excepționale din or. Strășeni, privind utilizarea autospecialelor și a utiliajului.

Acest eveniment a fost posibil grație cooperării dintre CALM, primăria orașului Strășeni și autoritățile locale din Austria, cu contribuția deosebită a unei personalități notorii și marelui prieten al autorităților locale din Republica Moldova  – dlui Hans Kohler, fost primar și membru al parlamentului austriac. Din partea Moldovei, aportul principal  la această inițiativă, precum și la organizarea acestei ceremonii l-a avut dna Valentina Casian, primarul orașului Strășeni, membru al Consiliului de administrare al CALM. De asemenea, merită să aducem sincere mulțumiri Programului german de voluntariat SES (serviciu experților seniori) pentru susținerea activităților de schimb de experiență dintre experți din Germania și Austria și APL din Moldova, precum și dlui Michael Zikeli și colegilor dumnealui din fundația Concordia pentru tot sprijinul acordat și în sepcial pentru contribuția lor la acest eveniment.

Ceremonia de înmînare a autospecialelor Serviciului situații excepționale a fost moderată de dna primar de Strășeni, Valentina Casian, care a adus sincere mulțumiri tuturor celor care au contribuit la acest dar. Dl Iurie Leancă, prim ministru interimar, a menționat importanța acestui gest din partea colegilor din Austria, importanța cooperării internaționale cît pentru comunitățile din Moldova, atît și pentru țară în întregime, și a mulțumit partenerilor din Austria, CALM, autorităților locale, tuturor instituțiilor abilitate pentru realizarea acestui proiect important și util. La rândul său, Dna Tatiana Badan, Președinta CALM, a felicitat primăria or. Strășeni și toti cei prezenți cu acest rezultat frumos, menționând că unul din obiectivele importante ale CALM este de a facilita și acorda suportul necesar autorităților locale în stabilirea de parteneriate internaționale, în rezultatul cărora comunitățile locale din Republica Moldova să beneficieze de  mai multe servicii calitative la nivel local. De asemenea, Dna Badan, a menționat că numai printr-o cooperare strînsă între autoritățile locale și cele centrale, pot fi găsite soluții pentru majoritatea problemelor cu care se confruntă comunitățile locale din Moldova. 

Dl. Hans Kohler a menționat despre rolul deosebit al autorităților locale în prestarea serviciilor publice pentru cetățeni și a apreciat foarte mult inițiativa venită din partea autorităților locale din or. Strășeni. De asemenea, dl. Kohler a exprimat speranța că acest eveniment este numai un început de cooperare între Austria și Republica Moldova, urmând ca acest exemplu de succes să fie dezvoltat în continuare cu implicarea altor comunități locale din ambele țări.

Ceremonia oficială a luat sfîrșît cu transmiterea certificatelor de proprietate pentru autovehicole de către dl Hans Kohler reprezentanților Serviciului situații excepționale din or. Strășeni.

Serviciul comunicare și relații cu publicul: tel. 22 35 09

Imprimare