Amânarea implementării reformei finanțelor locale – înseamnă compromiterea totală a unei priorități guvernamentale de bază și discreditarea guvernării pe plan intern si extern!

Vineri, 4 octombrie curent, a avut loc Ședința extraordinară a Consiliului de administrare al CALM, cu prezenţa masivă a primarilor din diferite regiuni ale ţării. Convocarea unei şedinţe extraordinare a fost solicitată de către edilii locali care, în nenumărate rânduri, şi-au exprimat îngrijorarea privind faptul că adoptarea în lectură finală a Legii Finanţelor Locale este amânată de către autorităţi. În acest sens, existând indicații din partea Ministerului Finanțelor și o scrisoare a Cancelariei de Stat, prin care sunt „revizuite” prioritățile în domeniul descentralizării, în sensul excluderii din priorități a noului sistem de finanțe publice locale care urma să fie implementat incepând cu 1 ianuarie 2014. Asftel, fiind periclitată prioritatea de bază a guvernului, întreg procesul de descentralizare și consolidare reală a autonomiei locale, precum și imaginea pe plan intern și extern a actualei guvernări.

În cadrul acestei ședințe s-a votat declarația/adresarea către factorii decizionali și s-a luat decizia ca pe data de 11 octombrie 2013, în fața sediului Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova,  începând cu orele 10:00, să fie organizat un MITING ȘI MARȘ, în susținerea noului sistem de finanțe publice locale și descentralizării, precum și împotriva tărărgănării implementării lor, cu participarea reprezentanților APL din întreaga țară.

În acest context, Preşedintele Congresului Autorităţilor Locale, Dna Tatiana Badan, s-a referit la repercusiunile negative pe care le-ar putea avea pentru guvernarea locală neadoptarea noilor prevederi în termene raţionale şi preconizate. Amânarea de către autorităţi a Legii nu înseamnă altceva decât neglijarea şi sabotarea propriilor angajamente în faţa APL, dar şi în faţa organismelor internaţionale, care consideră descentralizarea drept una dintre reformele de bază din ţară, a menţionat Badan. „Noua Lege a finanțelor publice locale oferă o autonomie autorităților publice locale, astfel ca să poată decide de sine stătător care sunt prioritățile comunităților şi cum vor fi gestionate finanțele. Noi am așteptat și lucrat la această lege, împreuna cu Guvernul, Ministerul Finanțelor, partenerii de dezvoltare a RM etc. timp de mai mulți ani. Și acum aceasta, după ce a fost adoptată de Parlament în două lecturi, nu numai că nu se știe dacă va fi adoptată, se dorește chiar amânarea implementării ei. Astfel, autoritățile sabotează nu numai promisiunile date în fața autorităților locale, dar și recomandările directe recente ale Consiliului Europei: să implementeze legea finanțelor din 1 ianuarie 2013 și să delege mai multe împuterniciri comunelor, satelor și orașelor. În cazul când nu va fi implementat acum această lege, putem spune că se păstrează verticala puterii și nu se vor mai produc reforme democratice în RM, iar autoritățile prin nerespectarea angajamentelor față de partenerii noștri din Uniunea Europeană, se vor discredita”, a mai spus Tatiana Badan.

Viorel Furdui, director executiv CALM, a menţionat că în Republica Moldova adoptarea și implementarea noului sistem de finanțe publice locale s-a promis constant în ultimii 3 ani. Ultima promisiune a fost în iunie anul curent, după ce s-a promis că legea va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2014, iar majoritatea primarilor şi contabililor au fost instruiţi privind particularităţile noului sistem, se face un pas înapoi:”Amânarea, stoparea proiectului în Parlament sunt egale cu regresul total al democraţiei locale, a autonomiei şi descentralizării locale. Această lege ar dezlega mâinile APL, ar oferi posibilitatea de a avansa pe calea dezvoltării. Remarcăm că, în toate guvernările, încercările de a edifica o administraţie publica locală modernă şi conformă standardelor europene, s-au soldat cu un insucces total din cauza lipsei de voinţă politică, lipsei de viziune şi politizării excesive a chestiunii date. Nicio guvernare nu a avut curajul şi clarviziunea de a oferi autorităţilor locale încrederea corespunzătoare, un grad sporit de libertate şi certitudinea că vor duce până la capăt reformele promise. Suntem nevoiţi să constatăm, cu regret, că dacă această situaţie şi atitudine va persista și acum vom rata o șansă unicală și vom fi aruncaţi cu ani în urmă, iar din visurile noastre de integrare în sistemul valoric european, pe dimensiunea democrației locale și descentralizării, se va alege praful. Totodată, remarcăm că potenţialul imens şi energia enormă existente la nivel local, în cadrul APL, în rândul primarilor și al altor aleși locali, pur si simplu sunt neglijate, dar nu utilizate în mod efectiv.”

Primarii şi-au expus pe rând punctul de vedere. Aceştia au declarat că vor autonomie reală și că s-au săturat să fie hrăniți cu promisiuni. Vicepreședintele aceleiași organizații, Dl Gheorghe Răileanu, primar de Cimișlia a afirmat ”Cerem insistent executarea practică, nu una declarativă, a legii. Noi, șefii de administrații, renunțăm la orice revendicări politice și considerăm că cele promise partenerilor europeni trebuie îndeplinite. Iar Guvernul nu face acest lucru. Mai mult, primarii deseori sunt împărțiți în ”ai noștri” și ”străini”. Culoarea politică a conducătorilor de prim nivel este mult mai importantă pentru guvernanți Sper că această lege va fi până la urmă acceptată, chiar în această toamnă. Și vom reuși să implementăm o dorință de a noastră veche, de a fi stăpâni la noi acasă, de a gestiona problemele în localități așa cum le vedem de pe loc. Eu personal sunt gata pentru orice acțiuni: greve, proteste, evenimente care pot fi întreprinse în această situație când nu se înțelege din ce cauză, la a cui indicație se stopează niște reforme, se blochează activitatea celor mai întreprinzători primari”.

„Cred că această lege este una din cele mai importante pentru administrația publică locală de nivelul întâi, pentru că prin această lege ni se dau mai mari posibilități, practic ni se dezleagă mâinile în ceea ce privește finanțele publice locale, dar asta este și o dezvoltare locală mai avantajoasă. Guvernanții noștri, demnitarii și parlamentarii trebuie să se pătrundă de importanța acestei legi, pentru că doar atunci când satele vor fi dezvoltate, vom avea o țară de succes. E necesar să fie lăsate la o parte ambițiile politice. Politicienii nu vor să-și piardă pârghiile de influență politică și financiară asupra autorităților de nivelul întâi, de aici și pornesc toate problemele. Sunt mai multe metode pentru a-i sensibiliza, avem și experiența protestelor din 1 februarie anul trecut. Eu nu cred să ajungem la așa ceva, dar dacă nu se va dori un dialog cu noi, vom fi nevoiţi!”, s-a adresat colegilor Ștefan Vlas, primarul de Sărata Galbenă.

            Edilii locali au mai menționat că adoptarea în lectură finală a noului sistem de finanțare a primăriilor este stopată de forțele politice care,  astfel, vor să-și păstreze pârghiile de influență și mijloacele de presing asupra APL, până la alegerile din 2015. Elena Bodnarenco, primarul de Soroca, a specificat că, în sistemul actual de finanţare, domină culoarea carnetului de partid, nu există reguli clare, nediscriminatorii. Anume această situație se dorește a fi păstrată: Nu înțelegem poziția Parlamentului RM, care vădit tărăgănează adoptarea și mai ales implementarea începând cu anul 2014 a legii. Am auzit că sunt niște doleanțe de a amâna adoptarea. În cazul dat vom ieși la diferite proteste, cum am ieșit pe data de 1 februarie. Situația este politizată la maximum și aceasta se face cu mâinile deputaților și miniștrilor. Aceasta nu poate dura mai mult. Noi avem angajamente bine definite și foarte concrete în fața locuitorilor. Noua formulă a finanțării o să dea posibilitate orașului meu să câştige mai mult decât anul trecut. Asta înseamnă drumuri reparate, amenajarea orașului, o viață mai bună cetățenilor! Nu vom avea dezvoltare, însă, dacă Legea nu va fi adoptată în ultima lectură şi implementată din 1 ianuarie 2014”.

Primarii au mai declarat că, în situația în care Legea nu va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2014, vor recurge la manifestații stradale, la fel ca pe 1 februarie 2013, atunci când peste 500 de primari au protestat în Piața Marii Adunări Naționale. „Noi nu mai avem cu cine discuta, noi nu mai avem despre ce discuta, pentru că este clar ce vrem noi. Dacă pe data de 1 februarie, nu știu de ce s-a făcut vâlvă că primarii vor doar mărirea salariilor, deși erau şi alte lucruri stipulate acolo. Astăzi este clar, noi vrem reforme reale în domeniul descentralizării și implementarea legii finanțelor publice locale cel tirziu începând cu 2014, cum ni s-a promis toți acești ani . Să vedem ce o să ne zică oficialii. Dacă mai au curajul să ne spună povești, trebuie să stabilim ziua, ora și forma de protest pe care îl vom organiza. Altfel nu se mai poate, altă soluție nu mai există. Deci, ori suntem ascultați, auziți, ori vom lua măsuri. De fapt, țara nu este condusă de către Chișinău, țara este condusă de către primari”, a opinat Alexei Busuioc, primar de Capaclia.

Aleșii locali spun că noile prevederi ale Legii Finanțelor Locale le-ar oferi independența promisă de guvernare, astfel încât transferurile să nu fie făcute în baza criteriilor politice: ”Vom mai pierde vreo 10 ani de reformă, dacă Legea nu va intra în vigoare în termenele stabilite. Odată ce politicile centrale nu pot fi implementate la nivel local, este un efort absurd din partea tuturor autorităților. În situația în care rămâne tot sistemul acesta centralizat, vom merge cu mâna întinsă în fața președintelui și vom politiza excesiv activitatea APL. După mine, amânarea implementării Legii finanțelor locale nu este decât o anulare a ei. Vom fi aruncați cu zeci de pași în urmă, deoarece numai noile prevederi ar putea dezlega mâinile puterii locale, dar puterea centrală nu vrea să o facă”, a menționat Constantin Cojocaru, primar de Edineţ.

Amintim că recent, la 2 octombrie 2013,  Adunarea  Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a decis, să nu scoată Republica Moldova de sub monitorizare. Forul european și-a exprimat îngrijorarea față de ritmul lent al implementării reformelor în diferite domenii, inclusiv în cel al descentralizării locale. În premieră, evaluatorii europeni au recomandat expres țării noastre urgentarea adoptării și implementării Legii Finanțelor Locale, astfel încât administrația publică locală să beneficieze cât mai rapid de un sistem de transferuri echitabil și protejat de imixtiuni. Pentru ca APL din Republica Moldova să funcționeze în baza unor reguli democratice, transparente și de inspirație europeană. APCE recomandă cu insistență intrarea în vigoare a noilor prevederi de la 1 ianuarie 2014.

CALM este cea mai reprezentativă și neafiliată politic organizație a comunităților locale din Republica Moldova care întrunește circa 2/3 de orașe (municipii), sate (comune) și raioane, în organele de conducere a căreia se regăsesc reprezentanții tuturor formațiunilor politice parlamentare și extraparlamentare. Obiectivul principal al CALM este de a promova drepturile și interesele generale ale APL, precum și o administrație publică locală modernă și eficientă, bazată pe principiile autonomiei locale și descentralizării.

Serviciul de relații cu publicul și comunicare al CALM

Declarația CALM din 04.10.2013

Imprimare