În vederea consolidării relațiilor speciale dintre colectivitățile locale din cele două țări, la inițiativa CALRRM  (Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova), alcătuit din Asociația Comunelor din România ACoR  și Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova CALM, în semestrul II al anului curent se va desfășura Adunarea generală a CALRRM, la Sibiu. Ne exprimăm speranța că atunci va fi posibilă participarea fizică a primarilor din Republica Moldova și din România.

Considerăm că în contextul actual de deschidere reciprocă între țările noastre,  sesiunea Adunării generale a CALRRM este cel mai prielnic moment prin care cele două structuri asociative ale autorităților administrației publice locale cu încrederea că și celelalte trei din România ni se vor alătura demersului nostru, să se reunească pentru a stabili:

  1. a)o strategie și un plan de acțiuni comune, în vederea dezvoltării înfrățirilor între colectivitățile locale;
  2. b)posibilitățile concrete ale transferului și schimbului de experiență și cunoștințe în domeniul administrației publice locale;
  3. c)modalitățile perfecționării și corelării sistemului administrației publice locale la standardele europene, inclusiv promovării reciproce a drepturilor și intereselor în cadrul instituțiilor europene/internaționale corespunzătoare.

Pe cale diplomatică, conducerea CALRRM va lansa invitația de participare atât a doamnei Maia SANDU, președintele Republicii Moldova, cât și a domnului Klaus-Werner IOHANNIS, președintele României, în semn de recunoaștere la cel mai înalt nivel de conducere a țărilor noastre, a locului și rolului deosebit al autorităților administrației publice locale, în realizarea efectivă a obiectivelor comune de consolidare a relațiilor, apropierii, dezvoltării și integrării continue în spațiul valoric, cultural, social și economic european.

La această activitate vor fi invitați și reprezentanți ai organismelor internaționale la care participă ca membrii cu drepturi depline aleși locali din România și/sau din Republica Moldova, respectiv: UCLG – Organizația Mondială a Orașelor și Administrațiilor Locale Unite, CPLRE – Congresul Puterilor Locale și Regionale din Europa, CoR. – Comitetul European al Regiunilor, CORLEAP – Conferința Autorităților Locale și Regionale din Parteneriatul Estic, CCRE – Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa, NALAS – Rețeaua Asociațiilor Autorităților Locale  din Sud-estul Europei, precum și ai altor structuri asociative similare din spațiul european și extra-european, parteneri reali ai noștri de ani și ani.

Prima ședință a Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova a avut loc în anul 2013, la Chișinău. Acordul dintre cele două asociații presupune schimb de experiență între primăriile din cele două țări, promovarea descentralizării, consolidarea autonomiei locale și dezvoltarea unor proiecte comune.

Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare